Blog

Kom i gang med den gode dialog om offentlig ledelse med startkittet til dialogkortene fra Væksthus for Ledelse. Hent dialogkort Dowload side i pdf Hvorfor dialogkort? Dialog og refleksion over ledelsespraksis Formålet med dialogkortene er at understøtte drøftelser om ledelse. Dialogkortene kan være med til at skabe refleksion over egen eller fælles ledelsespraksis, hente inspiration hos andre og bidrage med nye indsigter og perspektiver. Dialog udvikler ledelse Det at tale om egen og andres ledelsespraksis skaber udvikling i det personlige lederskab, i lederteams og i organisationer. Når ledere reflekterer over eget lederskab, deler erfaringer og hører om andres udfordringer og løsninger, kan de vende tilbage til egen ledelsespraksis med nye perspektiver, energi og inspiration Hvad er dialogkort? Kort med refleksive spørgsmål om ledelse Dialogkort er spørgsmål omkring ledelse i praksis, med formålet om at skabe refleksion og drøftelser omkring egen og fælles ledelse. Dialogkortene er udviklet til Ledelsesugen af Væksthus for Ledelse og udspringer af viden fra udvalgte publikationer om ledelse, som Væksthus for Ledelse har udgivet. Dialogkortene består af en æske med seks temaer. Der er 10 kort til hvert tema.  Målgruppen er ledere på alle niveauer.   Kortene er gratis og <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.lederweb.dk/om-vaeksthuset/igangvaerende-projekter/dialogkort-om-ledelse/" data-type="link"

Forståelsen for jura er vigtig for en offentlig leders succes i jobbet, men juraen kan samtidig være svær at danse med. For hvordan foregriber og håndterer lederen de udfordringer, der kan opstå, hvis lederen ikke kender dem - eller kender dem, men ikke ved, hvilke handlemuligheder, der er? Af Britt Vonger, forfatter til Jura for offentlige ledere (2023) Britt Vonger Britt Vonger, cand.jur., er chefkonsulent i Gentofte Kommunes juridiske afdeling og tidligere chefkonsulent i KL. Hun har i mange år skrevet bøger og undervist i juridiske emner. Hun har senest skrevet Jura for offentlige ledere, der udkom 6. september 2023 på forlaget Samfundslitteratur, Jura for offentlige ledere | Samfundslitteratur At være leder i det offentlige, er at have et job, hvor jura fylder meget. Det gælder både ledere i staten, kommunerne og regionerne. Samtidig er den offentlige leder i et dagligt krydspres. Lederen skal forholde sig til løbende omprioriteringer, der vil være budgetter, der skal overholdes, borgere, der stiller stigende krav og medarbejdere, der er svære at fastholde og rekruttere. Lederen har grundlæggende brug for tre ting for at kunne gøre juraen til en konstruktiv medspiller i sit ledelsesarbejde: At forstå de grundlæggende regler og principper at kende de klassiske udfordringer, der udspringer af juraen at