Dialogkort – skab spændende og udviklende dialog om ledelse

Kom i gang med den gode dialog om offentlig ledelse med startkittet til dialogkortene fra Væksthus for Ledelse.

Hvorfor dialogkort?

Dialog og refleksion over ledelsespraksis

Formålet med dialogkortene er at understøtte drøftelser om ledelse. Dialogkortene kan være med til at skabe refleksion over egen eller fælles ledelsespraksis, hente inspiration hos andre og bidrage med nye indsigter og perspektiver.

Dialog udvikler ledelse

Det at tale om egen og andres ledelsespraksis skaber udvikling i det personlige lederskab, i lederteams og i organisationer. Når ledere reflekterer over eget lederskab, deler erfaringer og hører om andres udfordringer og løsninger, kan de vende tilbage til egen ledelsespraksis med nye perspektiver, energi og inspiration

Hvad er dialogkort?

Kort med refleksive spørgsmål om ledelse

 • Dialogkort er spørgsmål omkring ledelse i praksis, med formålet om at skabe refleksion og drøftelser omkring egen og fælles ledelse.
 • Dialogkortene er udviklet til Ledelsesugen af Væksthus for Ledelse og udspringer af viden fra udvalgte publikationer om ledelse, som Væksthus for Ledelse har udgivet.
 • Dialogkortene består af en æske med seks temaer. Der er 10 kort til hvert tema. 
 • Målgruppen er ledere på alle niveauer.  
 • Kortene er gratis og kan downloades på lederweb.dk.

Hvordan bruge dialogkort?

Dialogkortene kan bruges på mange måder. De kan bruges til egen refleksion eller i en mindre gruppe af ca. 3-6 ledere. Prøv en af disse fremgangsmåder og overvej om dialogen evt. skal faciliteres:

 • Læg alle kort fra det valgte tema ud på bordet med spørgsmålene nedad. Hver person i gruppen vælger et tilfældigt kort på skift og besvarer kortets spørgsmål. 
 • Del et kort ud til hver person i gruppen og svar på skift.
 • Kig kortene i serien igennem og vælg et, man vil give til en anden, som vedkommende skal svare på.
 • Kig kortene i serien igennem og vælg det, man gerne vil svare på.
 • Tag på skift et kort, som alle svarer på.

Husk

Stil gerne nysgerrige og uddybende spørgsmål til hinanden undervejs.

Aftal på forhånd om de andre kan komme med supplerende kommentarer og egne erfaringer undervejs.

Dialogkortenes temaer

Dialogkortene består af 6 temaer med 10 kort til hvert tema. Temaerne er: 

 • Det velfungerende ledelsesteam
 • Nærværende ledelse på afstand
 • Ledelse op og ned
 • Ledelse af borgerinddragelse
 • Faglig ledelse og fokus på resultater i ledelseskæden
 • Dit personlige lederskab

Gode råd

Sæt tid på drøftelsen

Aftal på forhånd en tidsramme for drøftelsen ud fra dialogkortene, f.eks. 45 minutter. I kan også aftale, hvilke temaer I skal drøfte. Så ved alle, hvad de går ind til.

Overvej at facilitere dialogen

Her er et par gode råd til facilitatoren

•Rammesæt dialogen og fortæl om fremgangsmåden for dialogkortene.

•Hav øje på tiden. Det er vigtigt at sikre, at alle kommer til orde.

•Kom med uddybende og nysgerrige spørgsmål undervejs, der understøtter den gode dialog lederne imellem.

Fysisk eller virtuelt?

Drøftelserne kan afholdes både fysisk og virtuelt med samme effekt. Skal du afholde virtuelt, finder du nogle gode råd her.