Video & lyd

Her finder du inspiration, viden og værktøjer om ledelse i form af videoer og podcasts, som er udkommet i forbindelse med Ledelsesugen.

Ledelsesugen 2023

Video

AI i ledelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Få forskellige perspektiver på brugen af teknologier som AI og robotter i dette webinar, når organisationer som Miljøstyrelsen, ATP, Raffle.AI og Digitaliseringsstyrelsen fortæller om, hvordan de forholder sig til, og arbejder med, disse teknologier.

Ny Ledelse af Vilde Problemer

Jacob Torfing

I denne video sætter Jacob Torfing fokus på ledelse af vilde problemer. Professor på RUC Jacob Torfing peger på nye ledelsesformer til at håndtere nutidens problemer - også kaldet ``wicked problem`` og ``super-wicked problems``.
Hent også guiden med øvelser og spørgsmål knyttet til videoen, som du kan lave individuelt eller i fællesskab med din ledergruppe.

Hvordan bekæmper vi hverdagsdiskrimination

Sara Louise Muhr

Professor på CBS, Sara Louise Muhr dykker ned i forskellen på mere tydeligt ulovlig diskrimination og den mere utydelige hverdagsdiskrimination, - og undersøger, hvad fællestrækkene ved hverdagsdiskrimination er. Hent også guiden med øvelser og spørgsmål knyttet til videoen, som du kan lave individuelt eller i fællesskab med din ledergruppe.

Tværgående ledelse

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret sætter fokus på, hvordan tværgående ledelse kan medføre bedre opgaveløsning for borgerne og hvordan man lykkes med at bedrive tværgående ledelse. Nyeste forskning på området præsenteres, og to ledelsespraktikere fra henholdsvis Region Midtjylland og Aarhus Kommune deler ud af deres erfaringer med at bedrive tværgående ledelse.

Ledelsesudvikling

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret sætter fokus på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med ledelsesudvikling. Oplægget tager udgangspunkt i forskning omkring ledelsesudvikling, og Pia Mols, forstander på plejehjemmet Klarahus i Københavns Kommune, deler blandt andet hendes personlige erfaringer med ledelsesudvikling.

Ledelse af komplekse problemer

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret retter blikket mod, hvordan offentlige ledere kan forstå og håndtere store komplekse problemer, såsom mistrivsel blandt unge, svære sociale problemer og ulighed i sundhed, der ikke har entydige løsninger og årsager, og som udfolder sig på tværs af sektorer og organisationer. Webinaret tager udgangspunkt i forskning samt Viborg Kommunes sammenhængsmodel.

Den attraktive arbejdsplads

LEAD

Webinaret vil med sine fire oplægsholdere tilbyde forskellige perspektiver på, hvordan den attraktive offentlige arbejdsplads ser ud i 2023, og hvad man kan gøre for at tiltrække og sikre fortsat tilknytning af medarbejderne gennem strategisk ledelse. Oplægget inkludere blandt andet erfaringer fra Forsvarsministeriet og Gentofte kommune.

Tværfaglig ledelse

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret tager udgangspunkt i, at mange offentlige ydelser kræver et samarbejde på tværs af fagligheder. Derfor sættes der i dette oplæg fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde kan ledes, samtidig med at der skabes læring og robusthed i de offentlige organisationer.

Rekruttering i dag og i fremtiden

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret fokuserer på den udfordring, som mange ledere i den offentlige sektor står overfor, når de skal finde kvalificerede og motiverede medarbejdere. Under dette oplæg præsenteres aktuelle forskningsresultater, og Merete Sandager fra Copenhagen Capacity deler ud af sine erfaringer som employer branding-ekspert samt sit arbejde med international rekruttering.

Medarbejder- og talentudvikling i praksis

Summit

Webinaret tager fat i en samtale om, hvordan kan man som leder i det offentlige kan arbejde effektivt med medarbejder- og talentudvikling i en travl hverdag. I samtalen deler Rasmus Frost, kontorchef i Økonomistyrelsen og Ann Lyngberg, cheflæge på Holbæk Sygehus deres erfaringer.

Vilde problemer

CO-PI

Dette webinar er en innovationscafé om ledelse og styring af vilde problemer. I oplægget præsenteres konkrete greb fra innovationsværktøjskassen og Anette Engelund Friis, Mission Director i Agrifoodture, og Vibeke Normann Andersen, direktør i SUS - Socialt udviklingscenter, deler deres erfaringer med ledelse af komplekse udfordringer.

Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd

Fem kommunale chefforeninger og KL

Webinaret sætter fokus på, hvor kommunernes ledelse skal fokusere i den kommende periode. I oplægget giver Chefforeningerne og KL deres bud på, hvordan kommunerne skal udvikle ledelseskæden, når regler og detailstyring skal fylde mindre, og ledelse skal fylde mere. Der sætters også retning for frisættelsesdebatten.

Hybrid ledelse - når fleksibilitet spænder ben for samarbejdet

New Stories

Hvorfor er der behov for at arbejde med hybrid ledelse? Og hvad gør det ved arbejdsfællesskabet, når samarbejdet foregår hybridt? Det bliver vi klogere på under dette webinar, hvor også vigtige ledelsesgreb til at balancere individuelle ønsker til fleksibilitet og behovet for samarbejde i opgaveløsningen præsenteres.

MUS-samtalen - Sådan forløser du potentialet i MUS-samtalen

New Stories

På webinaret gives der inspiration til at skabe et effektivt grundlag for MUS-samtaler, herunder lederforberedelse, strategisk forankring og fremme af reel kompetenceudvikling.

Medarbejdere i strategiarbejdet

Resonans

Webinaret retter fokus mod involvering af medarbejdere i strategiarbejdet og hvad det kræver af dig som leder. Der tages udgangspunkt i to cases fra henholdsvis Københavns kommune og Morsø kommune, hvor medarbejderne er blevet en afgørende del af det strategiske udviklingsarbejde.

Sikker drift under pseudostyring

LEAD

På dette webinar retter oplægsholderne fokus mod meningsfuld kontrol uden pseudoarbejde, og præsenterer et bud på et samlet Kodeks VII for sikker drift i den offentlige sektor med ledelsesopgaven, sammenhæng i ledelseskæderne og den organisatoriske kultur som centrale løftestænger.

Ledelse af diversitet og inklusion

Mannaz

Hvordan kan du forbedre dit inkluderende lederskab og blive en dygtig leder af diversitet og inklusion? På dette webinar er det muligt at blive klogere på, hvad det vil sige at lede diversitet og inklusion, og hvordan du som leder selv kan komme i gang.

Modig ledelse

Mannaz

Webinaret sætter fokus på, hvorfor modig ledelse er vigtig, og hvordan modig ledelse kan forstås. Afsluttende præsenteres fire domæner for modig ledelse med JAC i Gentofte kommune som eksempel, og konkrete værktøjer til at blive en mere modig leder præsenteres.

Ledelse, strategi og kultur

Connector

Webinaret rettet fokus mod ledelse af strategiprocesser i mødet med en organisationskultur. Lisbeth Nielsen, tidligere dirktør for Sundhedsdatastyrelsen, deler sine erfaringer med lede organisatoriske forandringer fra et topchefperspektiv.

God ledelse giver medarbejderne lyst til at blive

Københavns Professions højskole

På dette webinar rettes fokus mod spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe større tilknytning til arbejdspladsen med god ledelse. Der er efter sigende mange veje til god ledelse – her dykkes der ned i fire forskellige perspektiver.

Hverdagsløsninger i rekrutteringskrisen

LEAD

I dette webinar udforskes, hvilke effektfulde hverdagsløsninger og strategier den enkelte leder og organisation kan benytte sig af, når det kommer til at arbejde med hverdagsløsninger i rekruttering. Et vigtigt budskab er her, at vi fejler, hvis vi tror, det bare handler om at rekruttere.

Afmagt

Clavis Erhvervspsykologi

Webinaret er en 15-minutters 'TALK' om de mest centrale aspekter ved afmagt og hvorfor det kan betragtes som et overset vilkår i nutidig offentlig ledelse.

Kontorchefens ledelsesvilkår og muligheder

Connector

Webinaret retter fokus mod ledelse i den offentlige sektor, som en ofte kompleks opgave med mange bunlinjer, diverse interessenter og til tider travle spidsbelastningsperioder. Tre statslige chefer; Maria Aviaja Sander Holm fra Justitsministeriet, Carlo V. Andersen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Martin Høirup Wiboltt fra Skatteministeriet, mødes og diskuterer ledelsesvilkår og -muligheder i staten.

Ledelse af sammenhængende borgerforløb

Connector

Webinaret tager afsæt i ledelse af sammenhængende borgerforløb. To erfarne ledere, der har været ansvarlige for at udvikle og implementere en helhedsorienteret tilgang i Ballerup og Høje-Taastrup kommune, fortæller, hvordan de har grebet det an, og deler deres erfaringer med at gå fra at lede monofaglige organiseringer og indsatser til at lede tværfaglige og helhedsorienterede indsatser.

Ledelsesambassadørernes generationspanel

Se eller gense Ledelsesambassadørernes generationspanel

Ledelsesambassadørerne og et panel af aspirerende ledere og nye ledere sætter fokus på motivation og barrierer for at blive offentlig leder. Panelet drøfter bland andet, hvordan vi får tildelt de yngre kræfter det ansvar og vist dem den tillid, der skal til, for at de bliver gode ledere og hvordan man balancere et arbejdsliv som offentlig leder med andre personlige prioriteter.

Lederskabets paradokser

Clavis Erhvervspsykologi

Webinaret sætter fokus på den organisatoriske kompleksitet med modsatrettede dagsordner og hensyn, og adresserer nødvendigheden i at skabe balance i paradokser og udspændtheder i lederskabet.

Grænsesætning

Clavis Erhvervspsykologi

Webinaret er en 15-minutters ”TALK” om de mest centrale pointer i grænsesætning som offentlig leder, hvor især normer adresseres som en særlige kraft i det personlige lederskab, der kan påvirke evnen til at sætte grænser.

Flere kvinder i ledelse – ny lovgivning

DEI for Change

På dette webinar præsenteres den nye lovgivning, der skal styrke arbejdet med at fremme flere kvinder i ledelse på alle niveauer. Bliv klogere på, hvad lovgivningen betyder - og få konkrete svar på, hvordan man effektivt kan gribe arbejdet an med at lægge strategi, sætte mål, udarbejde politik og lave handlingsplaner.

Mød de tre nye ledelsesambassadører

Se eller gense debatten med de tre nye ledelsesambassadører

Få indblik i, hvem de nye ledelsesambassadørerne er, hvorfor de brænder for offentlig ledelse og hvordan, de ser ledelsesopgaven på tværs af sektorer.

Ledelsesugen 2022

Video

Morgenwebinar - Ledelse af psykologisk tryghed

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret sætter fokus på, hvad det vil sige at skabe psykologisk tryghed som leder, og hvorfor det er vigtigt.

Morgenwebinar: faglig ledelse

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret sætter fokus på, hvad faglig ledelse indebærer, og hvorfor det er vigtigt

Morgenwebinar: Driftsledelse

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret sætter fokus på, hvad det vil sige at arbejde med driftsledelse, og hvorfor det er vigtigt.

Morgenwebinar - Ledelsesrum

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret sætter fokus på, hvordan offentlige ledere kan forstå og håndtere deres ledelsesrum.

Morgenwebinar - Risikoledelse

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Webinaret sætter fokus på, hvordan risikoledelse kan udøves, og hvordan det påvirker frontlinjemedarbejderne.

Faglig ledelse af komplekse samfundsproblemer

Connector A/S

Ønsket om større handlerum tæt på borgerne er en klar og berettiget tendens. Borgernes behov overstiger i stigende grad de ressourcer, vi har til rådighed, og mennesker - særligt uddannede - er en knap ressource.

Hvordan opbygger man læringskultur med høj psykologisk sikkerhed?

LEAD

Er du optaget af at skabe højt performende team med innovative medarbejdere og vil du vide mere om hvordan det relaterer sig til læring, trivsel og stress reduktion?

Køn, bias & biasbevidts ledelse

Sara Louise Muhr

Professor på CBS, Sara Louise Muhr, giver sit syn på køn, bias og biasbevidst ledelse. Hent også guiden med øvelser og spørgsmål knyttet til videoen, som du kan lave individuelt eller i fællesskab med din ledergruppe.

Strategisk ledelse af komplekse samfundsproblemer

Connector A/S

Sundhedssektoren er et hotspot for komplekse samfundsudfordringer i disse år. Flere patienter med mere komplekse udfordringer, svære rekrutteringsvilkår, nye digitale muligheder og efterveer efter COVID.

Bedre beslutninger i projekter

VIA University College

Hvad skal der til for at træffe gode beslutninger i projekter? Og hvordan kan du hjælpe dem på vej som leder? På dette webinar gennemgår lektor Peter G. Harboe en del af den viden, der er om de individuelle og de organisatoriske dynamikker, når beslutninger træffes.

Implementering: Det er de små forandringer, der er de største forandringer

LEAD

Ingen medarbejder slår sig på skåltaler. De store og abstrakte ”transformationer” kan gå fuldstændig ubemærket gennem en organisation, hvis ikke de gøres konkrete. At implementere indebærer at ledelseskæden kan etablere en tæt og detaljeret samtale om de forandringer der konkrete skal finde sted.

Digital ledelse: Mellem afmagt og mægtiggørelse

LEAD

Ledelse af digitalisering er forbundet med mange forhåbninger og visioner, men det er også et hårdt arbejde i de led af organisationen, der er tættest på borgerne. Her regner det ned med projekter, og man er sjældent selv beslutningstager.

Værktøjer til at blive konfliktkompetent

NOCA

Vi kender alle det med at blive inddraget i en konflikt på vores arbejdsplads – enten som rådgivere eller parter… Konflikter er og bliver en uundgåelig del af vores arbejdsliv. Så frem for at undgå dem, skal vi i stedet imødekomme dem og få værktøjerne til at håndtere dem.

Generationsledelse - hvad er det?

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen & Administrations- og Servicestyrelsen

Mange ledere oplever at diversiteten hos deres medarbejdere og deres forventninger bliver stadig mere udtalte. Samtidig bliver kampen om de unge medarbejdere kun skærpet fremover. Det stiller nye krav at lede på tværs af 5 generationer.

Generationsledelse - case

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen & Administrations- og Servicestyrelsen

Claus Henrik Larsen, Direktør i Administrations- og Servicestyrelsen under SKAT, vil fortælle om generationsledelse i Skatteministeriets koncern, hvor man nu arbejder målrettet med emnet blandt andet gennem et kursus for ledere og HR-medarbejdere samt podcasts.

Fastholdelse af medarbejdere under pres

Summit Consulting

I anledning af Ledelsesugen har endnu en Summit Samtale fundet sted. Den handler om, hvordan ledere kan arbejde med fastholdelse i det offentlige.

Ledelsesambassadør

Se eller gense paneldebatten ”Hvem gider være offentlig topleder”

Ledelsesugen 2021

Webinar om faglig ledelse

Kronprins Frederiks Centeret for offentlig ledelse

Webinar om tværgående ledelse

Kronprins Frederiks Centeret for offentlig ledelse

Webinar om visionsledelse

Kronprins Frederiks Centeret for offentlig ledelse

Webinar: Styrk lederes trivsel og resultater i krydspres

(Webinaret blev afholdt i samarbejde mellem BFA Velfærd & Offentlig administration og Heiberg – ledelse, læring og analyse.

Webinar: Den store rekrutteringsopgave i Skatteministeriets koncern (ADST)

Tina Overgaard - Genitor

Webinar: Hvad er innovationsledelse? (COI)

Webinar: Aktørerne i og omkring innovationsledelse (COI)

Webinar: At lede radikal vs. inkrementel innovation (COI)

Martin Isenbecker - Genitor

Politisk ledelse, Eva Sørensen (RUC)

Ledelse baseret på strategisk agilitet, Jacob Torfing (RUC)

Jesper Lund Madsen - Genitor

Trine Kern Schandorff - Genitor

Lisbeth Binderup - Genitor

Ledelsesugen 2020

I anledning af Ledelsesugen 2020 inviterede vi et bredt udsnit af relevante eksterne aktører til at give deres perspektiv på de store tendenser inden for offentlig ledelsesudvikling. Se de mange videoer med massere af inspiration til udvikling af offentlig ledelse på tværs af stat, regioner og kommuner.

God offentlig ledelse i 2021

Christian Tangkjær

Partner i Mobilize Strategy Consulting

God offentlig ledelse i 2021 er strategisk ledelse, med fokus på både driften OG det entreprenørielle – ikke enten eller…

Lone Thornberg

Direktør i Summit Consulting

Mod i offentlig ledelse

Annette Elgaard Bøttger

Chefrådgiver, CfL

Hvad gør du, når personaleomsætningen er for høj?

Tina Overgaard

Partner, Genitor

Hvordan får vi de yngre ledere ind i den offentlige sektor?

Nanna Gry Mahler Tolborg

Ledelsesrådgiver, Mannaz I Consulting & Learning

Et generationsskifte er på vej i blandt ledere

Stephanie Semay Bäckström

Managing Partner, LEAD – enter next level

God offentlig ledelse kræver evaluering

Henrik Eriksen

Senior Relations Manager, CFL

Hvordan tilgår vi bedst digitalisering?

Michael Tolstrup

Seniorrådgiver, CFL

Selvstændig tænkende lydighed

Martin Isenbecker

Partner, Genitor

Sæt retning

Lisbeth Binnerup

Chefkonsulent, Genitor

God politisk ledelse

Astrid Perregaard og Morten Tamstorf

Connector

Ledelsesidentitet og ledelsesrum

Randi Juul-Olsen

Adm. direktør og partner, Cubion

Det kræver mod til gentænkning, nytænkning og til mobilisering af nye kræfter samt evnen til at bedrive grænsekrydsende ledelse.

Morten Fogsgaard

Chefkonsulent, UKON

God offentlig ledelse anno 2021 kræver ledelse på tværs

Podcast

Fra sygeplejerske til topleder med Susanne Lauth

Hør Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital og ambassadør for offentlig ledelse fortælle om hendes rejse fra sygeplejerske til direktør, om kompleksiteten i at lede 10.000 medarbejdere i et samarbejde mellem tre ligestillede direktører, og om de udfordringer, der fylder i sygeplejen i dag. Få også en indsigt i, hvilket aftryk hun håber at få sat i sine to år som ledelsesambassadør.

Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital og ledelsesambassadør 2023-2025. Vært: Helle Bro, direktør i bro.

ledelsesmonopolet tillid

Ledelsesmonopolet: Mistet tillid til en medarbejder

Det bør ikke ske, men det kan ske. Hvad skal en leder gøre, når tilliden brister? Det spørgsmål stiller Væksthus for ledelse til det oplagte ledelsesmonopol.

Chefkonsulent Per Møller Janniche, enhedschef Anne-Mette Bang Termansen og afdelingsleder Marlene Skou Jørensen. Vært: Tue Sørensen.

ledelsesmonopolet roller

Ledelsesmonopolet: Nye roller - ven eller chef?

Du går fra at være en loyal ven og sparringspartner som medarbejder til at blive organisationens leder. Hvordan skal det håndteres? Det dilemma vender og drejer Væksthus for Ledelses ledelsesmonopol.

Chefkonsulent Per Møller Janniche, enhedschef Anne-Mette Bang Termansen og afdelingsleder Marlene Skou Jørensen. Vært: Tue Sørensen.

ledelsesmonopolet køn

Ledelsesmonopolet: Køn og tolerance

Hvad gør lederen, når en ny kollega identificerer sig som nonbinær og vil tiltales med personlige pronominer som de/dem/deres? Hvordan påvirker det arbejdspladsen? Det dilemma vil Væksthus for Ledelses ledelsesmonopol drøfte.

Chefkonsulent Per Møller Janniche, enhedschef Anne-Mette Bang Termansen og afdelingsleder Marlene Skou Jørensen. Vært: Tue Sørensen.

ledelsesmonopolet påklædning

Ledelsesmonopolet: Påklædning på jobbet

En medarbejder går lidt for udfordrende klædt – hvad gør du som leder? Væksthus for Ledelses ledelsesmonopol går oplagt og humoristisk til værks, når de skal forsøge at finde en løsning på dette ledelsesdilemma. Hvad mon de bliver enige om?

Chefkonsulent Per Møller Janniche, enhedschef Anne-Mette Bang Termansen og afdelingsleder Marlene Skou Jørensen. Vært: Tue Sørensen.

ledelsesmonopolet romantik

Ledelsesmonopolet: Romantik på arbejdspladsen

Souschefen er blevet kærester med en medarbejder. Hvad gør lederen ved romantik på arbejdspladsen, og er det overhovedet rigtigt at gøre noget? Det drøfter Væksthus for Ledelses ledelsesmonopol – og de er overraskende enige.

Chefkonsulent Per Møller Janniche, enhedschef Anne-Mette Bang Termansen og afdelingsleder Marlene Skou Jørensen. Vært: Tue Sørensen.

bro fm: Ordentlighed, tydelighed og ambitioner – Offentlig ledelse med Søren Kryhlmand

Hør ledelsesambassadør Søren Kryhlmand fortælle om sin personlige ledelsesstil OTA, hvad tiden i det offentlige har lært ham om ledelse og Coronakrisens betydning for samarbejdet mellem det offentlige og det private.

Søren Kryhlmand, ledelsesambassadør 2021. Vært: Helle Bro, direktør i bro.

Lyt til ledelse: Ledelse på tværs

Hvordan udøver man ledelse på tværs af organisationer og fagligheder? Lyt med når tidligere ledelsesambassadør Jette Runchel sammen med en oversygeplejerske og sektionsleder drøfter deres erfaringer med at lede på tværs fra et fælles forskningsprojekt.

Jette Runchel, ledelsesambassadør 2020, Elsebeth Vesterheden, Oversygeplejerske på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Region Midt, Lotte Fensbo, sektionsleder i pædagogik og psykologisk rådgivning, Aarhus Kommune. Vært: Tue Sørensen.

Lyt til ledelse: Sammenhæng i Ledelseskæden

Chefer skal sikre sammenhæng i ledelseskæden, både opad, nedad og til siden. Men det er ikke lige til. Lyt med når tidligere ledelsesambassadør Jette Runchel sammen med en direktør og en chef drøfter chefens svære, men vigtige rolle i forhold til at sikre sammenhæng i ledelseskæden.

Jette Runchel, ledelsesambassadør 2020, Marianne Stentebjerg, direktør i Nyborg Kommune og Lars Kofoed, Skole- og kulturchef i Nyborg Kommune. Vært: Tue Sørensen.

Samtaler om ledelse

Sidste år brugte Frederiksberg kommune Ledelsesugen til at sætte et særligt fokus på ledelse. Ledelsesugen er taget til Frederiksberg for at blive klogere på, hvilken værdi det skabte, og hvorfor det er vigtigt at prioritere at tale om ledelse på alle niveauer.

Irene Hastrup, Skoleleder på La Cours vej skole,
Camilla Steemann Rudolp, Områdeleder i hjemmeplejen ,
Birgitte Rømer, HR-chef Frederiksberg kommune
Vært: Jeanne Andersen.