Om Ledelsesugen

Der afholdes årligt en ledelsesuge i 2019 til 2021, som sætter fokus på offentlig ledelse. I år ligger Ledelsesugen i uge 44. Bag står regeringen, KL og Danske Regioner.

I Ledelsesugen inviteres ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, stabsfunktioner, der understøtter ledelse, lederforeninger, forskere med flere til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse – debattere tendenser, nørde ny viden og dele gode eksempler på, hvad der virker.

På denne side kan du frem mod, under og efter Ledelsesugen blandt andet finde inspiration og gode pointer om offentlig ledelse fra dette års ambassadør. Du kan også få et overblik over, hvad der sker i forbindelse med Ledelsesugen.

Vi håber, du vil følge med og tage del i debatten om offentlig ledelse.

 

 

 

 

 

Følg med og tag del på sociale medier

Før, under og efter Ledelsesugen kan du følge med og deltage i debatten om offentlig ledelse på Facebook og LinkedIn

Inspiration & debat

Årets ambassadør 2020

At blive udpeget som ny ledelsesambassadør er en god mulighed for at være med til at sætte fokus på vigtige debatter om offentlig ledelse, som fx hvordan man bedriver ledelse i en politisk ledet organisation, og hvad der skal til for at skabe sammenhæng i ledelseskæden – hele vejen fra borgmesteren og byrådet til frontlinjelederen. Jeg glæder mig til at mødes med ledere i alle dele af den offentlige sektor og drøfte, hvordan vi sammen kan gøre offentlig ledelse endnu bedre – også på tværs. Jeg ser frem til en spændende tid som ledelsesambassadør og til at bidrage med mine erfaringer i den offentlige debat og i dialogen med lederne

Jette Runchel, kommunaldirektør og ambassadør for offentlig ledelse.

Jette Runchel har samlet set 30 års erfaring som leder i det offentlige, og vil som ledelsesambassadør bidrage til at holde gang i debatten om offentlig ledelse gennem egne erfaringer og nye perspektiver. Hun vil besøge offentlige arbejdspladser i både stat, kommuner og regioner, indgå i dialog og invitere til debat. Hun vil samle og dele vellykkede eksempler på offentlig ledelse og derved inspirere offentlige ledere. Ledelsesambassadøren vil stå i spidsen for Ledelsesugen, som finder sted i uge 44.

Jette Runchel er cand. phil. I dansk litteratur fra Københavns Universitet og har desuden en Master of Public Policy fra Roskilde Universitet.

I 2006 blev Jette Runchel ansat som Børne- og ungedirektør i Albertslund Kommune, og i 2012 tiltrådte hun sin nuværende stilling som kommunaldirektør samme sted. Jette Runchel har flere kommunale lederstillinger bag sig, blandt andet som sektionsleder i Beskæftigelsessekretariatet i Storstrøms Amt, Børne- og Ungechef i Køge Kommune og Børne- og Kulturdirektør i Frederiksværk Kommune.

Jette Runchel har siddet i bestyrelsen for Børne- og Kulturchefforeningen og fungerer i dag som censor for afhandlinger om ledelse i det offentlige.

Jette 900x600

Jette Runchel er udnævnt som ambassadør for offentlig ledelse i 2020

Det sker

Ledelsesugen bliver markeret på tværs af kommuner, regioner og stat før, under og efter uge 44, hvor den kommende ambassadør for offentlig ledelse, deltager i møder, events og konferencer. Hvis I har planlagt et arrangement, som skal i kalenderen, så skriv til os på kontakt@ledelsesugen.dk.

Find arrangementer i kalenderen herunder og inspiration til at skabe jeres eget arrangment her

Arrangementer under Ledelsesugen

Mandag den 26. oktober

Ledertræf

Årets Ledertræf er det første i det nye årti – et årti som indtil videre har stået i Coronaens tegn, og hvor ledelse virkelig har været i fokus. På Ledertræf tegner vi videre på dette baggrundstæppe og sætter fokus på kommunal ledelse her i indgangen til det nye årti – hvad er de vigtigste ledelsesmæssige temaer, udfordringer og tendenser i den kommunale sektor lige nu og på lidt længere sigt?

Tid og sted:
Ledertræf 2020 afvikles virtuelt den 26. oktober.

 

Du kan finde programmet og tilmelde dig Ledertræf 2020 her.

Tilmeld dig her

Ledelse af reflekterende læringsmiljøer

Morgensalon om dagtilbudslederes opgave med etablering af en evalueringskultur, som er blevet et krav med vedtagelsen af den styrkede pædagogiske læreplan. Kom og hør om erfaringerne fra udviklingsprojektet Ledelse af reflekterende læringsmiljøer, som blev gennemført i områdeinstitutionen Børnehusene Kokkedal i Fredensborg Kommune i 2019 og 2020.

Projektets formål har været at klæde dagtilbudslederne på til deres ændrede ledelsesopgave med fokus på tre primære indsatsområder:

På arrangementet vil områdeleder Kristina Avenstrup præsentere tankerne bag projektet og invitere til dialog om nogle af de konkrete ledelsesgreb, udfordringer og handlemuligheder, som er opstået gennem projektet.
Desuden vil der være mulighed for at stille spørgsmål til nogle af de daglige ledere, som har deltaget i projektet.
Følgeforsker på projektet, Ditte Thøgersen fra CBS, deler sit bredere perspektiv på den aktuelle opgave omkring offentlig ledelse, og BUPL, som har finansieret projektet, deltager evt. også med deres perspektiv.
Der vil blive serveret en kop kaffe og lidt morgenbrød.

26. oktober 2020 kl. 9-10.30
Egedal Medborgerhus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal

Målgruppe: Pædagogiske og offentlige ledere, som er interesserede i at høre om erfaringer med og ledelsesgreb til etablering af en evalueringskultur. Arrangementet er åbent for alle
Tilmelding senest den 9. oktober kl. 12 på sihu@fredensborg.dk

Webinar om evaluering af SU's arbejde

Samarbejdssekretariatet præsenterer en palette af nye stærke værktøjer til evaluering af SU’ernes arbejde. Værktøjerne er udviklet af det partsfælles Samarbejdssekretariatet og har til formål at hjælpe udvalgene til at sikre, at SU-arbejdet giver værdi for arbejdspladsen.

Statens arbejdspladser nyder godt af, at ledelse og medarbejdere taler godt sammen – både til hverdag og i større spørgsmål om arbejdspladsens udvikling. Samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalget (SU) er den formelle ramme om denne dialog på statslige arbejdspladser.

Deltagere i debatten er:

  • Rektor og formand for HSU, Hanne Leth Andersen, RUC
  • Uddannelseskoordinator og næstformand for HSU, RUC
  • Fakultetsdirektør og formand for FSU, Kristian Boye Petersen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
  • International administrator og næstformand for FSU, Caroline Gjellerod, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til såvel paneldeltagerne som til Samarbejdssekretariatet.

Tid og sted: Mandag den 26. oktober klokken 12.00-13.00

Du kan tilmelde dig og læse mere her

Tirsdag den 27. oktober

Webinar om samskabt ledelse

Arrangementet har været afholdt – du kan streame webinaret her

Offentligere ledere er efterhånden blevet gode til at lede medarbejdere ved hjælp af pisk, gulerod og prædikener. Der er også flere og flere erfaringer med at lede konkurrence udsat serviceproduktion. Men hvad nu hvis styring hverken foregår med udgangspunkt i hierarki eller marked og i stedet handler om at få offentlige og private parter, inklusiv borgerne, til at samskabe løsninger? Det kræver helt nye ledelsesformer, samt et godt blik for hvordan på administrativ og politisk ledelse kan styrkes gennem samskabelse. Vi ser nærmere på de ledelsesmæssige muligheder og udfordringer i lyset af samskabelse gennem tre korte oplæg:

Professor Jacob Torfing: Ledelse af samskabt problemløsning i en turbulent verden

Professor Eva Sørensen: Samskabt politisk ledelse i moderne demokratier

Lektor Tina Øllgaard Bentzen: Samskabelse af styring og ledelse i offentlige organisationer

Oplæggene tager udgangspunk i aktuelle bogudgivelser. Oplæggene vil blive efterfulgt af en kort diskussion med indlæg og kommentarer fra to praktikere på området.

Tid: 27. oktober 10-11.15

Arrangør: Roskilde School of Governance (Roskilde Universitet)

Tilmeld dig her

Tirsdag den 27. oktober

Hvordan forebygger man stress organisatorisk? Digital lancering af white paper

Arrangementet har været afholdt – du kan streame webinaret her

I stressdebatten er der ofte fokus på, at topledelsen og de organisatoriske forhold spiller en vigtig rolle i stressforebyggelsen. Men det er ofte upræcist og lidt tilfældigt, hvilke forhold der peges på – og hvilke konkrete indsatser der rent faktisk virker. Lederne og PFA præsenterer til denne lancering et white paper med en model til organisatorisk indsats for performance, trivsel og forebyggelse af stress, samt 10 inspirerende cases fra danske virksomheder. White paperet er resultatet af to møder, hvor Lederne og PFA samlede en række topledere, forskere og praktikere med forskellige indfaldsvinkler til stress og trivsel. De udvekslede viden, erfaringer og synspunkter for at bidrage til at kvalificere den danske stress- og ledelsesdebat.

Arrangement og white paper er målrettet dig, der er topleder, eller dig, der arbejder med HR, strategi eller andre understøttende ledelsesfunktioner.

Arrangementet er kun for særligt indbudte, men kan streames fra d. 27. oktober. Du kan hente white paperet på Lederne (www.lederne.dk) og PFA’s hjemmesider fra mandag d. 26. oktober.

Tid: 27. oktober

Arrangør: Ledernes Hovedorganisation

Tirsdag den 27. oktober

Ledelse på tværs – kan Nærhedsreformen levere svaret?

Statsministeren har lovet en Nærhedsreform, der skruer ned for detailstyring og op for fagligheden og skal føre til, at den offentlige sektor styres og ledes på en ny måde.

Et centralt element i reformen må være at sikre, at medarbejdere og ledere kan arbejde på tværs af siloer, niveauer og faggrænser. Og sikre, at borgerne oplever sammenhæng i deres forløb og at der trækkes i samme retning fra de involverede offentlige myndigheder.

På dagens debatmøde diskuterer vi, hvordan Nærhedsreformen kan adressere nogle af de problemer, der skaber siloer i den offentlige sektor. Der fokuseres også på erfaringerne fra coronakrisen, der beviste hvor effektiv den offentlige sektor kan være, når de ledelsesvilkår, som skaber siloer og besværlige arbejdsgange, bliver sat ud af spil.

Tirsdag d. 27.10 kl. 15.00 – 17.00.

Link til streaming af arrangementet

Onsdag den 28. oktober

Djøf chefkonference

Covid-19 – En ny virkelighed for offentlig ledelse. Chefkonferencen fokuserer i år på, hvad vi har lært om offentlig ledelse under en større samfundskrise, og hvad det betyder for fremtidens offentlige leder.

Chefkonferencen afholdes virtuelt d. 28. oktober 2020 fra kl. 13.00.-15.10

Tilmeld dig her

Når der er ensomt på toppen

KOMDIR Syddanmark sætter spot på ensomhed og topledelse. Mange ledere er ensomme og savner en at snakke med, når det hele brænder på. Hvilke redskaber kan vi benytte for, at vi fortsat er i ledelsesmæssig topform?

Program
KL. 11-30—12.30 Oplæg
KL. 12.30—13.00 Frokost
KL. 13-14.30 Snak, refleksion og arbejde.

Der bliver rig mulighed for at få ny viden om den ensomme topleder. En viden, der ikke kan stå alene, hvorfor der også arbejdes med konkrete redskaber til, hvordan toplederen både individuelt og i direktionen, kan styrke lederformen. Samtidig får du mulighed for at møde kolleger fra andre syddanske kommuner.

Tid: Den 28. oktober 2020 kl. 11.30—14.30
Målgruppe: Kommunale direktioner i Syddanmark
Sted: Brogaarden, Abelonelundvej 40, Middelfart
Tilmelding: på: Grith.Langer@middelfart.dk, senest den 8. oktober 2020

Hvordan leder man organisatorisk sammenhæng? Webinar om ledelse på tværs

Arrangementet er afholdt – du kan streame arrangementet her

Region Midtjylland og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse sætter fokus på ledelsesopgaven på tværs. I forskningsprojektet LEOS har universitets forskere i samarbejde med regionale konsulenter og 122 ledere fra region og kommuner gennemført et eksperimentelt ledelsestræningsforløb for at udvikle tværgående ledelsesarbejde. De deltagende ledere i projektet har arbejdet med den fælles ledelse mellem hospitalsafdelinger og mellem hospitalsafdelinger og kommunale funktioner. I træningsperioden har lederne arbejdet sammen med fokus på fælles visioner, mål og opgaver, og de har arbejdet på at styrke relationer og strukturer på tværs af afdelinger. Evalueringen af projektet er endnu ikke afsluttet, så vi venter fortsat på de forskningsmæssige resultater. I oplægget vil forskerne til gengæld løfte sløret for projektets model og de foreløbige erfaringer. Derudover vil de diskutere udfordringer og perspektiver for tværgående ledelse af den offentlige organisationer.

Ledelsesambassadør Jette Runchel deltager i debatten om, hvordan man træner ledelse i organisatorisk sammenhæng.

Målgruppen er offentlige ledere på alle niveauer

Webinaret bliver afholdt den 28. oktober 2020 fra kl. 12-13.

Tilmeld dig her

Det lange seje træk

Skatteforvaltningen står midt i et af Danmarkshistoriens helt store offentlige forandringsprojekter. Som direktør i Skatteforvaltningen siden 2016 har Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard en central rolle i forvaltningens omfattende forandringsprojekt. Hør Merete fortælle om de overvejelser hun gjorde sig, da hun for fire år siden satte sig i stolen som konstitueret direktør for det tidligere SKAT. Få også hendes bud på, hvordan den organisation, som hun står i spidsen for at opbygge, vil se ud i fremtiden, og hvilke udfordringer hun ser under det lange seje træk på vejen derhen.

Målgruppen er alle ledere i den offentlige sektor.

Tid: onsdag den 28/10 kl. 14.30-15.15

Sted: Virtuelt via weblink. Tilmeldte modtager et link til eventen få dage før arrangementet.

Arrangør: Administrations- og Servicestyrelsen

Tilmeld dig her

Torsdag den 29. oktober

COI sætter fokus på innovationsledelse på skoleområdet

Skoleleder Anne Graah på Ellebjerg Skole i Københavns Kommune er vært for et debatarrangement om den turnaround, udviklingen på Ellebjerg Skole er blevet kaldt.

Sammen med ledelsesambassadør Jette Runchel, Børne- ungdomsborgmester Jesper Christensen og Tobias Børner Stax, inviterer Anne Graah og Center for Offentlig Innovation til konstruktiv debat om ledelseskæder og skoleinnovation.

Målgruppen er ledere, der praktiserer skoleledelse på alle niveauer og/eller interesserer sig for ledelseskæder og innovationsledelse generelt i det offentlige, samt konsulenter, der arbejder med skole, børn og unge i relation til det offentlige, eller som interesserer sig for offentlig innovation.

Tid: Torsdag den 29. oktober kl. 15-16.30
Sted:
Debatarrangementet afvikles via digitalt via zoom
Arrangør: Center for Offentlig Innovation

Tilmelding er gratis – linket til zoom vil blive udsendt to dagen inden afholdelsen.

Læs mere og tilmeld dig her

Hvad lærte vi under corona II – erfaringer fra de statslige organisationer

Virtuel videnscafé om erfaringerne fra corona

Den 29. oktober følger vi op på temaet om læring fra corona med endnu en virtuel videnscafé om erfaringerne fra corona-nedlukningen. Denne gang i samarbejde med Djøf, der på dagen vil præsentere en spritny undersøgelse, som giver et unikt indblik i de offentlige chefers erfaringer fra corona. Videnscaféen vil desuden tage afsæt i konkrete cases og erfaringer med nye arbejdsformer på de statslige arbejdspladser.

På Videnscaféen vil Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf byde velkommen sammen med Signe Friberg, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Tilmelding

Deltagelse i videnscaféen er gratis og åben for alle statslige ledere og HR-personer fra staten.

Selvom vi i denne videnscafé tager bolden op fra vores forrige videnscafé, hvor vi satte fokus på distanceledelse og de statslige lederes erfaringer fra corona-nedlukningen i foråret, er det på ingen måder en forudsætning, at man har deltaget i videnscaféen den 9. september.

Videnscaféen afholdes virtuelt med aktive drøftelser i mindre grupper og finder sted:
Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 8.30-10.30.

Tilmelding er gratis – linket til zoom vil blive udsendt to dagen inden afholdelsen.

Tilmeld dig her

Fredag den 30. oktober

Topledersamlingen om strategirealisering

Som en del af Ledelsesugen i uge 44 inviterer Resonans topledere fra
staten, regioner, kommuner samt den private og frivillige sektor til
Topledersamling om Strategirealisering med fokus på centrale dilemmaer,
vigtige balancer og nyttige greb.

Topledersamling foregår d. 30. oktober 2020 fra kl. 09.30 – 11.00

Tilmeld dig her

Faglig ledelse - hvad, hvorfor, hvordan?

Arrangementet har været afholdt – du kan streame webinaret her

Faglig ledelse er blevet hot – det skyldes bl.a. to af Ledelseskommissionens anbefalinger: Højere prioritering af faglig ledelse, og et større fokus på kerneopgaven – fra yderste udførende led til topchefen.

Input fra Væksthus for Ledelse – og til debat hos FORUM

For nylig har Væksthus for Ledelse udsendt to publikationer om emnet (Faglig ledelse og Sammenhæng i ledelseskæden). Væksthuset har  undersøgt:

  • Hvad karakteriserer faglig ledelse, og hvordan kan den faglige ledelse generelt styrkes i alle opgavesøjler i den offentlige sektor?
  • Hvordan kan ledelseskæden fra topchef til udførende led bedre understøtte den faglige ledelse og fokusere mere på resultater af kerneopgaverne?

Tid: 30. okt. 2020, kl. 13.00-15.00

Sted: Arrangementet er virtuelt.

Arrangør: FORUM – for fremtidens offentlige styring og ledelse

 

Borgeren skal i centrum - kortlægning af 40 kommuners erfaringer med ledelse og organisering af helhedsorienterede indsatser med borgeren som partner

Arrangementet har været afholdt – du kan streame webinaret her

 

Borgeren skal i centrum’ – sådan formulerede ledelseskommissionen en af sine anbefalinger. Et af de steder, hvor denne anbefaling traditionelt har været særlig udfordret er i kommunernes indsats overfor borgere og familier med multible og tværfaglige problemer, som går på tværs af faglige og organisatoriske søjler og lovgivningskomplekser.  Én indgang, én plan og én koordineret indsats med borgeren som partner. Det er visionen for de fleste kommuner, men vi er der ikke endnu. Oxford og LEAD har sammen gennemført et forskningsprojekt, der har kortlagt kommunernes erfaringer med ledelse og organisering af helhedsorienterede indsatser. Kortlægningen afdækker status på kommunernes erfaringer med fokus på ledelse, organisering, implementering, slutbrugerresultater, økonomi og evaluering. Undersøgelsen er gennemført via interviews med 40 kommunale direktører henover sommeren 2020. I dette webinar får du et eksklusivt executive summery af hovedbudskaber og anbefalinger til succesfuld implementering fra forskningsrapporten fremlagt at Claus Elmholdt, faglig direktør i LEAD, Emil Herskind Direktør, Oxford Research og Martin Bæksgaard Jakobsen, chefanalytiker, Oxford Research. Derudover vil alle tilmeldte deltagere få eftersendt slidemateriale samt en kopi af forskningsrapporten i sin helhed.

Den primære målgruppe er direktører og chefer i kommunerne.

Tid og sted: Fredag den 30. oktober kl. 14.00-15.30. Arrangementet bliver afholdt som webinar på Zoom.

Arrangør: LEAD & Oxford Research

Vær med

Vil du afholde et arrangement?

Vi opfordrer alle til at sætte fokus på ledelse i uge 44 – hvad end det er et punkt på afdelingsmødet, en workshop, temadage eller noget helt fjerde. Hvis du ønsker at invitere Jette Runchel til at deltage i et arrangement, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@ledelsesugen.dk.

Hvis I allerede har planlagt arrangementer og gerne vil have dem i kalenderen her på siden, så kontakt os på kontakt@ledelsesugen.dk.

Følg med og tag del på sociale medier

Før, under og efter Ledelsesugen kan du følge med og deltage i debatten om offentlig ledelse på Facebook og LinkedIn.

Kontakt

Kontakt os på kontakt@ledelsesugen.dk