Hold en ledelsessalon

Sådan skaber du spændende og udviklende dialoger om ledelse.

Hvorfor en ledelsessalon?

Et rum til sparring og inspiration

Formålet med en ledelsessalon er at skabe et uformelt rum, hvor ledere på tværs af områder kan spare med hinanden om et aktuelt og praksisnært emne. Lederne får nye perspektiver, energi og inspiration, som de kan bruge i deres egen ledelsespraksis, ved at dele egne erfaringer og høre om hinandens udfordringer og løsninger.

Øget sammenhængskraft

Videndeling mellem lederne medvirker desuden til at skabe øget sammenhæng og videndeling på tværs af organisationen. Lederne får kendskab til hinandens praksisser og udfordringer, hvilket skaber en kontakt, der også kan aktiveres i andre sammenhænge.

Hvad er en ledelsessalon?

Korte og uformelle møder

Ledelsessalonerne er som udgangspunkt korte og uformelle møder af ca. 1 times varighed, hvor fokus er på erfaringsudveksling om et aktuelt og praksisnært emne. Vi anbefaler, at der ikke er mere end 5-7 ledere på nogenlunde samme ledelsesniveau i en ledelsessalon, så der skabes et rum, hvor alle kan blive hørt, og hvor udfordringer og problemstillinger kan drøftes i fortrolighed. 

Hvordan kan I lave en ledelsessalon?

En ledelsessalon kan have forskellige formater. Nedenstående er kun et eksempel.

 • Fastsæt tema og dato for ledelsessalonen (scroll ned på siden).
 • Send invitation til ledere i god tid.
 • Lav drejebog:
  • Forbered spørgsmål som samtalerunderne skal tage udgangspunkt i (se slide 6).
  • Lav holdinddeling (5-7 ledere pr. gruppe).
  • Del evt. samtalerne op i 2 runder:
  • Samtalerunde 1: 5-7 ledere sætter sig sammen og taler om 1-2 spørgsmål med fokus på at udfolde temaet. Facilitatoren samler op og stiller evt. uddybende spørgsmål (se gode råd slide 7).
  • Samtalerunde 2: Samme gruppe taler om 1-2 nye spørgsmål i forlængelse af forrige samtale evt. med fokus på løsninger.

Temaer til inspiration

Temaerne for en ledelsessalon skal gerne være aktuelle og praksisnære – forhør dig i din organisation om, hvad der optager lederne der. Ellers har vi lavet en række forslag til relevante emner, som du kan lade dig inspirere af.

Temaer

 • Erfaringer med feedback.
 • Hvordan motiverer du dem, der har mistet gejsten?
 • Hvordan passer du på dig selv som leder?
 • Sammenhæng og samarbejde – hvornår fungerer det?
 • Styrker og svagheder i ledergruppen – hvordan bruger vi hinanden bedst?
 • Distanceledelse – hvordan onboarder man nye ledere og medarbejdere?
 • Reboarding – hvordan får vi medarbejderne tilbage på arbejdspladsen efter Corona?
 • Trivsel på distancen – hvordan fastholder vi motivation og arbejdsglæde?

Spørgsmål

Et eksempel

Spørgsmål til en Ledelsessalon med temaet Distanceledelse – Trivsel under hjemmearbejde.

Runde 1(Udfolde temaet):

 • Hvilke udfordringer har I oplevet med at understøtte jeres medarbejderes trivsel fra distancen?”
 • ”Hvilke løsninger har fungeret godt hos jer?”

Runde 2(fokus på løsninger):

 • Hvad er I blevet inspireret af, og hvad tager I med videre?”

Gode råd

Gode råd til facilitatoren

 • Start med at rammesætte temaet.
 • Hav øje på tiden. Det er vigtigt at sikre, at alle kommer til orde.
 • Faciliteringsgreb og oplæg fra facilitator skal understøtte ledernes erfaringsudveksling og må ikke fremstå som ekspertoplæg.
 • Kom med uddybende og nysgerrige spørgsmål undervejs, der understøtter den gode dialog lederne imellem.

Fysisk eller virtuelt?

En ledelsessalon kan afholdes både fysisk og virtuelt med samme effekt. Skal du afholde virtuelt, finder du nogle gode råd her.