Lav en videnscafé

Sådan inspirerer du med ny viden og skaber et forum for debat om ledelse.

Hvorfor en videnscafé?

Ny indsigt om offentlig ledelse

Formålet med en videnscafé er at den enkelte leder opnår ny indsigt om ledelse, samtidig med muligheden for at netværke med andre ledere på tværs af ledelseslag og fagområder.

En videnscafé skal ses som en vitaminindsprøjtning af enten praksis eller forskningsviden med afsæt i aktuelle og relevante temaer indenfor offentlig ledelse. Viden der kan give anledning til nye tanker, refleksion og måder at gøre tingene på.

Udviklet af Program for ledelsesudvikling i staten

Konceptet er oprindeligt udviklet af Program for Ledelsesudvikling i staten (PLUS). Du kan finde information om afholdte og kommende videnscaféer her som inspiration til at holde jeres egen.

Hvad er en videnscafé?

Enkeltstående møder med ny viden om ledelse

En videnscafé er enkeltstående morgenmøder eller gå-hjem-møder, hvor fokus er på viden og debat. Praktikere, debattører, forskere m.fl. drøfter aktuelle tendenser og trends i offentlig ledelse. Det kan også være et tema, der er særligt aktuelt hos jer.

Oplæg, paneldebat, miniworkshop, m.m.

En videnscafé kan have forskellige formater. Det skal være den gode idé og det aktuelle tema, der bærer arrangementet.

En videnscafé kan f.eks. være:

•Et inspirationsoplæg fra en ledelsesekspert med efterfølgende paneldebat.

•Et par inspirationsoplæg med praktikere fra samme eller forskellige organisationer med efterfølgende miniworkshops.

•Korte oplæg med 3-4 paneldeltagerne og efterfølgende paneldebat.

Hvordan laver I en videnscafé?

En videnscafé kan have forskellige formater. Sådan kommer I i gang:

 • Få en god idé til et tema, som har en vis aktualitet og bred appel på tværs af målgruppen (se inspiration slide 5).
 • Find nogle paneldeltagere som kan give idéen liv. Gå efter de tre E’er: Ejerskab, Engagement og Energi. Det er en god idé at tænke diversitet i panelet (f.eks. køn, personlighed, faglighed). Få f.eks. en intern forsker eller ekspert til at holde et fagligt inspirationsoplæg.
 • Fastlæg gerne datoen i fællesskab med en eller to foretrukne paneldeltagere – MEN fastlæg en dato hurtigt.
 • Skiv en tekst til jeres hjemmeside eller intranet, der gør arrangementet interessant og som samtidig er kort og overskuelig. Inviter målgruppen via mail.
 • Lav en detaljeret drejebog og overvej om I skal have en moderator eller facilitator.

Se programmer og materialer fra tidligere videnscaféer afholdt af Program for Ledelsesudvikling i staten her.

Inspiration til temaer

 • Mere kreativitet i ledelse: Hvordan kan vi fremme kreativitet i ledelse, så vi ikke altid gør, som vi plejer?
 • Implementering af forandringer og reformer i bund: Hvordan sikrer vi, at vi får nye tiltag og reformer til at leve?
 • Ledelse på tværs: Hvem har ansvaret, og hvordan ser det ud i praksis?
 • Ledelse i en digital virkelighed: Hvordan bidrager ledelse til, at digitalisering skaber værdi for borgere og medarbejdere?
 • Mangfoldighedsledelse: Hvordan leder vi ift. diversitet og inklusion?
 • Tillidsbaseret ledelse: Hvordan ser det ud i praksis?
 • Ledelse der understøtter en demokratisk dialog – og (gen)skaber tillid til embedsværket og politikere.
 • Ledelse af bæredygtig udvikling og grøn omstilling: Hvordan prioriterer vi bæredygtighed på tværs?
 • Nye ledelses- og organisationsformer: Hvordan kan vi eksperimentere med nye måder at organisere os på?
 • Ledelsesevaluering: Hvordan evaluerer vi ledelse og bruger det konstruktivt i udviklingen af lederne?

Gode råd

Team op med en partner

En god idé er at teame op med en anden organisation eller en anden samarbejdspartner og i fællesskab lave en videnscafé.

Aktiver deltagerne

Giv plads og tid til at deltagerne kan tale sammen. Tænk det med i programmet, enten i form af små workshops, gruppedialoger eller 1:1 samtaler.

Fysisk eller virtuelt?

En videnscafé kan afholdes både fysisk og virtuelt med samme effekt. Skal du afholde virtuelt, finder du nogle gode råd her.

Se programmer og materialer fra tidligere videnscaféer afholdt af Program for Ledelsesudvikling i staten her.