Lav en videoserie

Sådan sætter du lyd og billede på ledernes tanker til inspiration for andre.

Hvorfor en videoserie?

Sæt lyd og billede på lederne

Formålet med en videoserie er at synliggøre lederne og sætte ansigt og stemme på deres tanker om ledelse. Videoserien er en mulighed for at lederne kan bidrage med deres perspektiv på ledelsesopgaven til inspiration for kolleger og medarbejdere.

Del viden på tværs af organisationen

Videoserien kan bidrage til, at lederne får kendskab til hinandens praksisser og udfordringer – også hos dem, de ikke arbejder sammen med i hverdagen. Den kan derfor også tjene som videndeling på tværs af organisationen.

Hvad er en videoserie?

En række korte videoer med ledere

En videoserie er en række korte videoer, hvor fire-fem ledere bliver interviewet om et specifikt ledelsesemne og inddrager deres egen ledelsespraksis og erfaring.

Videoerne kan være et interview med én leder eller forløbe som faciliteret dialog mellem to ledere.

Perspektiv fra samme eller forskellige ledelseslag

Videoserien kan være med ledere fra samme ledelseslag i organisationen eller gå på tværs af niveauer. Det kan f.eks. være en serie med topledere, ledere af ledere og frontlinjeledere for at få perspektiver fra hele ledelseskæden på, hvad der er vigtigt i ledernes hverdag.

Se et eksempel på en video fra Frederiksberg Kommunes videoserie ‘En snak blandt ledere’ her.

Hvordan kan I lave en videoserie?

En videoserie kan have forskellige formater. Nedenstående er kun et eksempel.

 • Udvælg fire-fem ledere, der skal medvirke i videoerne, og invitér dem til at deltage.
 • Lav en ramme for videoserien: Hvilket emne skal  lederne reflektere over og koble til egne erfaringer? (se slide 5 og 6 for inspiration).
 • Lav en aftale med en videofotograf, der kan optage og klippe videoerne. Det kan enten være kompetencer i huset eller hjælp, I kan købe udefra. I kan også lave en mere håndholdt version af videoserien, hvor I optager med kameraet på en mobiltelefon og klipper i et gratis videoredigeringsprogram. Der findes en række programmer til formålet på nettet.
 • Forbered spørgeramme, og udarbejd en drejebog i samarbejde med videofotografen. Aftal bl.a., hvem der stiller spørgsmålene i interviewet.
 • Fastsæt tidspunkt for interview og optagelse med lederne.
 • Aftal, hvornår og hvor videoerne skal udgives – f.eks. intranettet. Beslut også om videoerne skal deles på sociale medier – f.eks. via organisationens eller ledernes LinkedIn-profil.

Temaer til inspiration

Emnet for en videoserie skal være relevant for ledernes hverdag – forhør dig gerne i din organisation om, hvad der optager lederne. Ellers er der nedenfor en række forslag til relevante emner, som du kan lade dig inspirere af.

Temaer

 • Tydelig ledelse
 • Samarbejde på tværs
 • Strategirealisering – hvordan omsætter vi mål til handling?
 • Samskabelse og innovation
 • Reboarding – hvordan får vi medarbejderne tilbage på arbejdspladsen efter Corona?

Spørgsmål

Eksempler på spørgsmål til temaet ‘Tydelig ledelse’

 • Hvad tænker du er særlig vigtigt for at være en tydelig og nærværende leder?
 • Hvad gør du selv for at være en tydelig leder?
 • Hvad tror du dybest set virker i ledelse – hvis du skulle formulere det i en sætning?

Eksempler på spørgsmål til temaet ‘Samarbejde på tværs’

 • Hvad er lederens væsentligste opgave, når vi som organisation skal samarbejde på tværs – både internt og med andre organisationer?
 • Hvor synes du, at vi som organisation er lykkes med at udvikle det tværgående samarbejde? Gerne dine egne erfaringer.
 • Kan du give eksempler på, hvor vi stadig er udfordret i forhold til det tværgående samarbejde?

Gode råd

Forbered lederne, der skal medvirke

Det kan virke overvældende at blive interviewet for rullende kamera, hvis man ikke er vant til det. Sørg derfor for at forberede lederne på, hvad der skal ske under og efter optagelsen:

 • Send dem tema og spørgsmål på forhånd.
 • Fortæl at der er rig mulighed for at klippe i råfilmen efter interviewet. Så lederne skal ikke være bange for at gå i stå eller sige noget forkert.
 • Forsikr dem om, at de får videoen til godkendelse, inden den bliver delt.

Gode råd til intervieweren

Under optagelsen:

 • Start med at rammesætte temaet for interviewet
 • Kom med uddybende og nysgerrige spørgsmål undervejs, hvis dialogen går i stå.