Topledelse på Tværs

“Der sker bare noget i os selv som offentlige topledere, når vi får kendskab til og forståelse for hinandens vinkler på kryds og tværs i hele den offentlige sektor”, Rikke Würtz, tidligere deltager på Topledelse på Tværs.

I fremtiden går offentlig topledelse på tværs

’Topledelse på tværs’ er et ledelses- og netværksforløb for direktionsmedlemmer i stat, region og kommune. Forløbet er et initiativ fra ’Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor’ fra 2019, der blev indgået mellem den daværende regering, KL og Danske Regioner. Initiativerne har til formål at styrke det fælles arbejde med ledelse- og kompetenceudvikling, så det skaber værdi for den offentlig sektor og den velfærd, der leveres til borgerne.

Netop den fælles tilgang mener kommunaldirektør og ledelsesambassadør Rikke Würtz, at der er behov for, hvis offentlige topledere skal lykkes med opgaveløsningen. Det udtalte hun i Ledelsesugens interviewartikel sammen med styrelsesdirektør Ingeborg Gade og koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff i forbindelse med deres deltagelse på forløbet. Hun understregede samtidig vigtigheden af det tværoffentlige samarbejde:

”Det er jo de samme borgere, virksomheder og samfund, vi alle arbejder for og med. Vi skal sikre, at hver af vores opgaveløsninger skaber værdi og ikke spænder ben for hinanden. Vi må ikke modarbejde hinanden – vi er hinandens forudsætninger.”

Efter at have deltaget på forløbet, understreger Rikke Würtz desuden vigtigheden i at offentlige topledere får et bredere kendskab til ledelses- og rammevilkår i de andre sektorer:

”Der sker bare noget i os selv som offentlige topledere, når vi får kendskab til og forståelse for hinandens vinkler på kryds og tværs i hele den offentlige sektor. Min personlige kæphest er, at ledelse af vores fællesskab er den vigtigste disciplin, og den bliver fint understøttet af forløbet.”

Det er jo de samme borgere, virksomheder og samfund, vi alle arbejder for og med. Vi skal sikre, at hver af vores opgaveløsninger skaber værdi og ikke spænder ben for hinanden. Vi må ikke modarbejde hinanden – vi er hinandens forudsætninger.

Også styrelsesdirektør Ingeborg Gade har gode erfaringer med at dele perspektiver og få inputs fra ledere på tværs af den offentlige sektor. ”Det er min erfaring, at man lærer meget af at arbejde med personer med andre fagligheder og fra andre sektorer, fordi de ofte har nogle helt andre perspektiver på de problemstillinger, man arbejder med i sin egen organisation,” forklarer Ingeborg Gade.

Ingeborg Gade Ankestyrelsen

Den missionsorienterede metode hjælper én til at løfte blikket og få identificeret det grundlæggende problem. Dér hvor det virkelig ville gøre en forskel, hvis vi fik hånd om det

Den fælles mission som ledelsesværktøj  

’Topledelse på tværs’ styrker topledernes grundlag for at arbejde med tværgående opgaveløsning og håndtere tværoffentlige samfundsudfordringer.

Forløbet bygger på ideerne fra den missionsorienteret strategi, som er et metodeværktøj, der kan noget særligt i forhold til at forstå tværgående, komplekse problemer og til at løse dem gennem strategiske, fælles missioner, der forbinder forskelligheder og mobiliserer relevante aktører ind i problemhåndteringen.

”Den missionsorienterede metode hjælper én til at løfte blikket og få identificeret det grundlæggende problem. Dér hvor det virkelig ville gøre en forskel, hvis vi fik hånd om det,” fremhæver styrelsesdirektør Ingeborg Gade og forklarer, at vi kan have tendens til at løse de ”forkerte” problemer, fordi vi fokuserer på de afledte effekter inden for den enkelte sektor, hvor vi i stedet bør løse problemerne i fællesskab:

”At løse det grundlæggende problem – f.eks. unges mistrivsel – kræver stort set altid et tæt samarbejde mellem sektorer,” siger hun og fortsætter, ”derfor giver det god mening, når repræsentanter for stat, regioner og kommuner sætter sig sammen og bidrager med hver deres perspektiv på en given problemstilling. Det giver nye indsigter, gode diskussioner og forhåbentlig også gode bud på løsninger.”

Bliv i problemet og løs det bedre

Forløbet fokuserer på at udforske gode ledelsesløsninger på tværs af sektorerne med udgangspunkt i virkelige cases. Deltagerne samarbejder i netværksgrupper på tværs af sektorer med konkrete samfundsudfordringer ved hjælp af den missionsorienteret metode.

Arbejdet med de to cases byder ikke på færdige løsninger, men understøtter læring og inspiration til, hvordan man som topleder kan arbejde på tværs af og i mellemrummene mellem sektorer og domæner samt med fokus på de forskellige ledelsesrum og potentialerne forbundet hermed. For Rikke Würtz har netop den tilgang været med til at ændre hendes måde at tilgå problemløsningen i dele af hendes arbejde som topleder:

”Siden jeg deltog i forløbet, har jeg haft rigtig meget glæde af egen-accepten i at ”blive i problemet”, der ligger i metoden. Ofte skal vi som ledere hurtigt finde løsninger og komme videre til det næste, men vi risikerer at de bliver for simple. Så den metodik for problemfasen, der ligger i modellen, kan jeg anbefale.”

Der er således ikke tale om et klassisk lederudviklingsforløb, men et ledelses- og netværksforløb, der er metodisk, praktisk og baseret på deltagernes aktive arbejde og involvering. Forløbet løber næste gang af stablen i august 2024, og har tilmeldingsfrist den 12. maj.