Nyhed

Siden 2019 har Ledelsesugen været et tilbagevendende initiativ. Hvert år i uge 44 sætter hele den offentlige sektor ekstra fokus på god ledelse - også på tværs af stat, region og kommune. Det betyder, at du og din organisation igen kan se frem til Ledelsesugen den 30. oktober til den 3. november 2023. Hvis I vil sætte et initiativ i gang I jeres organisation, bør I så småt gå i gang med planlægningen.