Nyhed

Vil du gerne have gode idéer til, hvordan I kan bruge Ledelsesugen til at blive klogere på, debattere og sætte fokus på ledelse i jeres organisation? Er du nysgerrig på, hvilke aktiviteter andre organisationer har lavet i uge 44? Eller vil du bare gerne høre mere om Ledelsesugen? Webinaret afholdes den 14. juni 2023 fra kl. 08:30 - 09:30 Kom videre til information om webinar og tilmelding her

Udfordringer er ikke en mangelvare. Globalt er verden præget af krig, inflation og klimaændringer. Nationalt udfordrer den demografiske udvikling velfærdsstaten, som vi kender den, og det er blevet sværere at bevare tilliden mellem politikere og borgere. Lokalt forbliver stillinger ubesatte pga. manglen på arbejdskraft. I denne artikel argumenterer vi for, at ledelse er en vigtig del af løsningen på disse og andre samfundsudfordringer.

Hvorfor er det så vigtigt at sætte offentlig ledelse til debat? Hvilken rolle spiller for eksempel frihed? Hvad gør vi ved den store arbejdskraftmangel? Og hvorfor er offentlig innovation så afgørende for fremtiden? Det finder du perspektiver på i en række mini-interviews med fire offentlige ledere, som alle deltog i et fysisk arrangement under Ledelsesugen 2022.