Forfatter: Tina Nielsen

Siden 2019 har Ledelsesugen været et tilbagevendende initiativ. Hvert år i uge 44 sætter hele den offentlige sektor ekstra fokus på god ledelse - også på tværs af stat, region og kommune. Det betyder, at du og din organisation igen kan se frem til Ledelsesugen den 30. oktober til den 3. november 2023. Hvis I vil sætte et initiativ i gang I jeres organisation, bør I så småt gå i gang med planlægningen.

Hvorfor er det så vigtigt at sætte offentlig ledelse til debat? Hvilken rolle spiller for eksempel frihed? Hvad gør vi ved den store arbejdskraftmangel? Og hvorfor er offentlig innovation så afgørende for fremtiden? Det finder du perspektiver på i en række mini-interviews med fire offentlige ledere, som alle deltog i et fysisk arrangement under Ledelsesugen 2022.