Forfatter: Tina Nielsen

Hvorfor er det så vigtigt at sætte offentlig ledelse til debat? Hvilken rolle spiller for eksempel frihed? Hvad gør vi ved den store arbejdskraftmangel? Og hvorfor er offentlig innovation så afgørende for fremtiden? Det finder du perspektiver på i en række mini-interviews med fire offentlige ledere, som alle deltog i et fysisk arrangement under Ledelsesugen 2022.