Én af Danmarks allerbedste arbejdspladser

Af Merete Agergaard, direktør for Skattestyrelsen og Ledelsesambassadør 2023-2025.

I Skattestyrelsen har vi en strategisk målsætning om at være én af Danmarks allerbedste arbejdspladser. Det kan lyde vildt, måske endda overmodigt, men vi mener det alvorligt. Vi tror på, at det er afgørende for, at både nuværende og kommende medarbejdere vælger at leve deres arbejdsliv i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen er en stor og landsdækkende arbejdsplads, der rummer stor forskellighed. Vores godt 5.300 medarbejdere kommer fra hele Danmark. De har forskellig alder, forskellig uddannelsesbaggrund, forskellig etnicitet og løser forskellige opgaver. Men de har én ting til fælles, nemlig at de kan se det meningsfulde i vores kerneopgave.

Vi sørger i Skattestyrelsen for, at borgere og virksomheder betaler de rette skatter og afgifter til tiden. Det er vores job at sikre, at ingen betaler hverken for lidt eller for meget, og vi bidrager på den måde til at sikre finansieringen af velfærdssamfundet – uddannelser, sundhedssektor, infrastruktur og meget andet. Det er en kompleks opgave, og vi er fuldstændig afhængige af, at der er dygtige medarbejdere med de rette faglige og personlige kompetencer, som har lyst til arbejde hos os.

Vi er bevidste om, at mange organisationer i både den private og den offentlige sektor mangler kvalificeret arbejdskraft. Og på nogle områder ser det endda ud til at blive sværere i fremtiden. Det udfordrer også Skattestyrelsen, for vi kan ikke løse vores opgaver uden fagligt kompetente medarbejdere og ledere.

Man kan med god grund sige, at vi er en arbejdsplads med mening. Når vi måler på det, synes vores medarbejdere, at det er meget meningsfuldt at være med til at bidrage til alt det, vi er fælles om i Danmark, og som på mange måder er forudsætningen for, at vi er et af verdens bedste lande at bo og leve i. For mig er det en af Danmarks allervigtigste opgaver.

Vi er bevidste om, at mange organisationer i både den private og den offentlige sektor mangler kvalificeret arbejdskraft. Og på nogle områder ser det endda ud til at blive sværere i fremtiden. Det udfordrer også Skattestyrelsen, for vi kan ikke løse vores opgaver uden fagligt kompetente medarbejdere og ledere.

I Skattestyrelsen har vi i de senere år rekrutteret ca. 1000 medarbejdere om året som følge af politiske beslutninger om bl.a. at øge skattekontrollen samt almindelig medarbejderomsætning, og så står vi samtidig midt i et massivt generationsskifte, hvor mange af vores erfarne kræfter går på pension. For at imødegå den udfordring forsøger vi være i takt med vores nuværende og kommende medarbejderes forventninger til en moderne og tidssvarende arbejdsplads. Vi har fokus på at løse vores vigtige opgaver ordentligt og effektivt og på at kunne tilbyde god og kompetent ledelse, som er forankret i Skattestyrelsens opgave og værdier. Derfor har vi også fokus på udviklingen af vores ledere – både de, der kommer ind og de, der allerede er hos os.

Følger samfundsudviklingen

Et af de parametre, medarbejdere i dag vurderer deres arbejdsplads på, er mulighed for fleksibilitet i arbejdslivet. Børsen kunne den 9. oktober 2023 berette, at der på det private arbejdsmarked er en stigende tendens til, at det er normalt at planlægge med virtuelt arbejde. Den udvikling tror jeg også, at vi vil se på det offentlige arbejdsmarked, og hos os er det allerede en del af hverdagen.

Tal fra Danmarks Statistik fra andet kvartal 2023 viser på samme vis, at andelen af beskæftigede, der af og til arbejder hjemme, er højere end før corona-epidemien. Det bekræfter hverdagen i Skattestyrelsen også. Vi lærte under corona, at vi kan mere virtuelt, end vi troede, og vi lærte, at nærværende og tilgængelig ledelse ikke nødvendigvis er lig med fysisk tilstedeværelse. Det har vi taget med os videre.

Det er jo i virkeligheden ikke nyt, at man har ønske om mere fleksibilitet i sin hverdag – det kan mange børnefamilier skrive under på. Det nye er, at vi som ledere og arbejdspladser har erfaret, at det godt kan lade sig gøre at organisere arbejdet med udgangspunkt i opgaven, og ikke nødvendigvis tillægge det betydning hvor den bliver udført. Eller sagt med andre ord: Fleksibilitet er ikke begrænsende. Tværtimod. Fleksibilitet kan være forudsætningen for at løse kerneopgaven, når det er afgørende for at kunne rekruttere og fastholde de kompetencer, vi har brug for.

Virtuelt team

At forpligte sig på målsætningen om at være en af Danmarks bedste arbejdspladser kræver af os, at vi har modet til at arbejde med blik for, hvad der virker i praksis. Vi har i Skattestyrelsen fx en enhed, som arbejder helt virtuelt. Medarbejderne bor spredt ud over store geografiske afstande, og arbejder alligevel tæt sammen hver dag.

Det stiller selvfølgelig andre krav til ledelse og samarbejde, og det er noget, vi følger tæt, så vi samlet kan blive klogere på, hvordan man skaber trivsel og opgaveløsning i høj kvalitet inden for de rent virtuelle rammer.

Generelt er det vores erfaring, at ledere og medarbejdere oplever, at opgaverne er meningsfulde og vigtige, og derfor tager ansvar for, at de bliver løst tilfredsstillende på arbejdet – uanset om det sker fysisk eller virtuelt.

At forpligte sig på målsætningen om at være en af Danmarks bedste arbejdspladser kræver af os, at vi har modet til at arbejde med blik for, hvad der virker i praksis. Vi har i Skattestyrelsen fx en enhed, som arbejder helt virtuelt. Medarbejderne bor spredt ud over store geografiske afstande og arbejder alligevel tæt sammen hver dag.
Jeg tror, at fleksibilitet vil blive en forventet og almindelig del af det, der gør en arbejdsplads god, både i det private og det offentlige, hvor opgaverne muliggør det. Vi vil som arbejdspladser skulle overveje, hvor vores grænser går – om vi virkelig vil kunne tåle at sige farvel til dygtige medarbejdere, der har ønsker eller behov, der ligger på kanten af den måde, vi normalt gør tingene på.

Nye muligheder

Jeg tror, at fleksibilitet vil blive en forventet og almindelig del af det, der gør en arbejdsplads god, både i det private og det offentlige hvor opgaverne muliggør det. Vi vil som arbejdspladser skulle overveje, hvor vores grænser går – om vi virkelig vil kunne tåle at sige farvel til dygtige medarbejdere, der har ønsker eller behov, der ligger på kanten af den måde, vi normalt gør tingene på. Vi skal helt sikkert ikke altid sige ja. Men vi kan godt kræve af os selv, at vi er åbne over for de muligheder, et moderne arbejdsliv rummer. Uden medarbejdere, der trives og har lyst til at være hos os, kommer vi ikke langt.

Skattestyrelsen er i dag en organisation, hvor folk trives. Vi er ikke perfekte, men i det store billede er vi en god arbejdsplads. På en tilfredshedsskala, hvor fem er det højeste, ligger vi i vores kvartalsvise trivselsmålinger i gennemsnit omkring 4,5. Og da analyseinstituttet Universum for nyligt offentliggjorde sin årlige liste over, hvor danske højtuddannede helst vil arbejde, var Skattestyrelsen på en 23. plads på listen over de mest attraktive arbejdspladser blandt højtuddannede medarbejdere med en uddannelsesbaggrund inden for business i Danmark.

Det gør mig selvfølgelig både stolt og glad, og jeg tror på, at vores målsætning om at være en af Danmarks allerbedste arbejdspladser har gjort en forskel. Det er en målsætning, som alle i Skattestyrelsen bidrager til, og det betyder, at vi i fællesskab holder fokus på det, der er vigtigt for både erfarne og nye kolleger.

Som vi ser det, er nye arbejdsformer en naturlig del af at være én af de allerbedste arbejdspladser i Danmark. Men det er ikke det eneste. Og jeg er sammen med lederne i Skattestyrelsen optaget af, hvordan vi sammen med medarbejderne fortsat kan udvikle vores arbejdsplads, så den rummer både nutidens og fremtidens ønsker til et sted, hvor man har lyst til at bruge sin faglighed, og i samarbejde med en masse andre løse én af Danmarks vigtigste opgaver.