Hvordan sikrer vi attraktive arbejdspladser via god ledelse?

Det var spørgsmålet, som ledelsesambassadørerne, Merete Agergaard og Susanne Lauth gav deres svar på, da de gik ombord på Aarhus Universitets skib AURORA til en debat på Folkemødets første dag.

Centerleder og professor, Lotte Bøgh Andersen og vicecenterleder og lektor, Mads Leth fra Kong Frederik Center for Offentlig Ledelse åbnede debatten, og scenen blev sat med den nyeste ledelses- og motivationsforskning. Også publikum fik undervejs mulighed for at involvere sig i debatten og afprøve ledelsesteorier i praksis.

God ledelse

Lotte Bøgh Andersen lagde ud med at fremhæve visionsledelse som en vigtig ledelsesform for at sikre attraktive arbejdspladser. Hun understregede, at alle kan bedrive visionsledelse – uanset ledelsesniveau og uanset, om man er en del af den private eller offentlige sektor. Det afgørende er, hvilken organisation, man er leder for.

Som direktør i Skattestyrelsen forholder Merete Agergaard sig til visionsledelse som en naturlig del af sin egen ledelsespraksis, og for Merete Agergaard er kerneopgaven central, når det kommer til at sætte en tydelig retning for organisationen, som medarbejderne kan stå bag.

Skattestyrelsens kerneopgave handler om at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Merete fremhæver, at:

Kerneopgaven handler om at sikre fundamentet for finansieringen af velfærdssamfundet. Dét at sikre finansieringen også fremover betyder, at vi som skatteforvaltning hele tiden skal se fremad og holde øje med nye trends i samfundet, f.eks. nye valutaformer, deleøkonomi osv. Det indebærer, at vi hele tiden skal udvikle vores opgaveløsning. Der skal kunne være tillid til, at vi løser vores opgave kompetent og pålideligt både nu og fremover.”

For Merete Agergaard er visionen også central, når organisationen er udsat for kritik.

Kunsten er at sætte og ikke mindst holde retningen, når vinden blæser. Når mange har holdninger til, hvor godt eller skidt man som organisation løser sin opgave, handler det om at sætte mål og være transparent om, hvordan det går – både når det går godt, og når det går mindre godt. Ellers bliver man slave af andres individuelle forestillinger om, hvordan en god og stærk forvaltning arbejder.” – Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen.

Kunsten er at sætte og ikke mindst holde retningen, når vinden blæser. Når mange har holdninger til, hvor godt eller skidt man som organisation løser sin opgave, handler det om at sætte mål og være transparent om, hvordan det går – både når det går godt, og når det går mindre godt. Ellers bliver man slave af andres individuelle forestillinger om, hvordan en god og stærk forvaltning arbejder.

Når det kommer til at skabe værdi og mening for medarbejderne i en organisation er visionsledelse langt fra det eneste redskab i værktøjskassen. Lotte Bøgh Andersen satte spot på faglig ledelse som en anden måde at skabe mening for medarbejdere og sikre kvalitet i opgaveløsningen.  

Tre aspekter inden for faglig ledelse blev tydeliggjort, nemlig:

  • At sikre overensstemmelse mellem medarbejdernes faglige normer og organisationens målsætning.
  • At have de rette kompetencer og løbende udvikle den faglige viden for at kunne agere i organisationen.
  • Få normer og viden til at spille sammen i forhold til opgaveløsningen.

Som sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital er Susanne Lauth optaget af, hvordan medarbejderne skaber værdi gennem deres faglighed og er med til at gøre en forskel for patienterne:

”Vores purpose handler rigtig meget om faglig ledelse – det handler om udvikling, det handler om forskning og det handler om uddannelse. Vi har nogle meget dedikerede medarbejdere, og de skal kunne mærke, at der er en vej til at udvikle sig, og at de er med til at gøre en forskel.

Der er ikke noget ledelse i dag, som ikke er en del af en holdsport. Man er leder for noget og sammen med nogen.

Susanne Lauth fremhævede samtidig, at faglig ledelse er en holdsport: ”Der er ikke noget ledelse i dag, som ikke er en del af en holdsport. Man er leder for noget og sammen med nogen.”

For Susanne Lauth er faglig ledelse en vigtig forudsætning for at gøre det offentlige sundhedsvæsen til en attraktiv arbejdsplads. Det kræver et fokus på det tværfaglige samarbejde.

”Jeg er optaget af, hvordan det stadig kan være attraktivt at være i det offentlige sundhedsvæsen. Hvordan kan det være attraktivt at være leder, når problemerne er store og komplekse, og hvor der ikke er lette løsninger på tingene? Det er i det tværfaglige samarbejde og ikke i silotænkningen, at vi finder de gode løsninger,” – sagde Susanne Lauth, og understregede vigtigheden i, at skabe en arbejdsplads, der er motiverende på tværs af generationer.

”Vi har rigtig mange ældre og også unge medarbejdere, der gerne vil være et sted, hvor der er en stolthed i et levere – det er det, de vælger efter,” – sygeplejefaglig direktør Aarhus Universitetshospital.

Motivation

En anden vigtig ledelsesopgave er at understøtte motivation blandt medarbejdere, fordi det bidrager til god opgaveløsning.

Lotte Bøgh Andersen fremhæver public service motivation, som en vigtig motivationsform for offentlige medarbejdere. Motivationsformen refererer til, at medarbejdere i en organisation oplever at bidrage og gøre en forskel for andre og for samfundet. Det handler om, hvor medarbejderen mærker at gøre en positiv forskel for borgerne, og ikke om, hvad der er lukrativt i arbejdet.

Med udgangspunkt i netop public service motivation fortalte Merete Agergaard, hvordan Skattestyrelsen er lykkedes med at rekruttere og fastholde medarbejdere.

”Det, vores medarbejdere er allermest motiverede af, er kerneopgaven – det at være med til at sikre fundamentet for finansieringen af velfærdssamfundet. Alle kan mærke, at det betyder noget at komme på arbejde hver eneste dag. Fordi vores medarbejdere og deres kompetencer er altafgørende for vores opgaveløsning, er det et strategisk mål for os at være en af Danmarks allerbedste arbejdspladser.”

En anden vigtig motivationsform for offentlige medarbejdere er den indre opgavemotivation, og her er det interessen i selve arbejdsopgaven, der er drivkraften. Som Susanne Lauth siger:

”Jeg tror stadig, at det der driver mange medarbejdere er den indre opgavemotivation. Hvis vi alle i sundhedsvæsenet tænker tilbage, så var det den tro på og betydning af, at vi kunne spille en vigtig rolle for andres menneskers liv,” – Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør Aarhus Universitetshospital.

Efter debatten gik deltagerne i land ovenpå gode drøftelser fra både ledelseseksperter og ledelsespraktikere – og med forhåbentlig gode redskaber til, hvordan forskellige ledelsesformer og ledelse af forskellige motivationsformer kan bidrage til at forme attraktive arbejdsplader via god ledelse.