Forfatter: Lin Bak

Skab et rum til drøftelse af virkelige ledelsesdilemmaer. Dowload side i PDF Hvorfor Lederen og Monopolet? Hjælp til hverdagens ledelsesdilemmaer Formålet med Lederen og Monopolet er at give lederne et tillidsfuldt rum til at drøfte de store og små ledelsesdilemmaer, der opstår i organisationen – både på ledelses-, medarbejder- og borgerniveau. Det er en anledning til at reflektere over egen praksis og giver lederne mulighed for at åbne op om situationer, der også kan være svære. Et blik udefra I Lederen og Monopolet kan lederne høre andres mening om en given udfordring fra hverdagen. Det giver flere perspektiver på, hvordan problemstillingen kan håndteres, og udvider lederens løsningsmodeller, når han eller hun står over for et dilemma. Hvad er Lederen og Monopolet? Kort paneldebat med virkelige ledelsesdilemmaer Lederen og Monopolet er en paneldebat af ca. 45 min. varighed, hvor et panel af ledere (Monopolet) drøfter et konkret ledelsesdilemma fra organisationen og kommer med gode råd til, hvordan udfordringen kan løses. Drøftelsen bliver modereret af en facilitator. Dilemmaet er et anonymiseret spørgsmål fra en eller flere af tilhørerne og er forberedt på forhånd. Monopolet består af fire ledere fra organisationen. De kan enten være repræsentanter fra samme ledelseslag på tværs af fagligheder, eller med samme faglighed på tværs

Sådan sætter du lyd og billede på ledernes tanker til inspiration for andre. Dowload side i pdf Hvorfor en videoserie? Sæt lyd og billede på lederne Formålet med en videoserie er at synliggøre lederne og sætte ansigt og stemme på deres tanker om ledelse. Videoserien er en mulighed for at lederne kan bidrage med deres perspektiv på ledelsesopgaven til inspiration for kolleger og medarbejdere. Del viden på tværs af organisationen Videoserien kan bidrage til, at lederne får kendskab til hinandens praksisser og udfordringer – også hos dem, de ikke arbejder sammen med i hverdagen. Den kan derfor også tjene som videndeling på tværs af organisationen. Hvad er en videoserie? En række korte videoer med ledere En videoserie er en række korte videoer, hvor fire-fem ledere bliver interviewet om et specifikt ledelsesemne og inddrager deres egen ledelsespraksis og erfaring. Videoerne kan være et interview med én leder eller forløbe som faciliteret dialog mellem to ledere. Perspektiv fra samme eller forskellige ledelseslag Videoserien kan være med ledere fra samme ledelseslag i organisationen eller gå på tværs af niveauer. Det kan f.eks. være en serie med topledere, ledere af ledere og frontlinjeledere for at få perspektiver fra hele ledelseskæden på, hvad der er vigtigt i ledernes hverdag. https://vimeo.com/557179015 Se et eksempel på en

Sådan inspirerer du med ny viden og skaber et forum for debat om ledelse. Download side som PDF Hvorfor en videnscafé? Ny indsigt om offentlig ledelse Formålet med en videnscafé er at den enkelte leder opnår ny indsigt om ledelse, samtidig med muligheden for at netværke med andre ledere på tværs af ledelseslag og fagområder. En videnscafé skal ses som en vitaminindsprøjtning af enten praksis eller forskningsviden med afsæt i aktuelle og relevante temaer indenfor offentlig ledelse. Viden der kan give anledning til nye tanker, refleksion og måder at gøre tingene på. Udviklet af Program for ledelsesudvikling i staten Konceptet er oprindeligt udviklet af Program for Ledelsesudvikling i staten (PLUS). Du kan finde information om afholdte og kommende videnscaféer her som inspiration til at holde jeres egen. Hvad er en videnscafé? Enkeltstående møder med ny viden om ledelse En videnscafé er enkeltstående morgenmøder eller gå-hjem-møder, hvor fokus er på viden og debat. Praktikere, debattører, forskere m.fl. drøfter aktuelle tendenser og trends i offentlig ledelse. Det kan også være et tema, der er særligt aktuelt hos jer. Oplæg, paneldebat, miniworkshop, m.m. En videnscafé kan have forskellige formater. Det skal være den gode idé og det aktuelle tema, der bærer arrangementet. En videnscafé kan f.eks. være: •Et inspirationsoplæg fra en

Sådan skaber du spændende og udviklende dialoger om ledelse. Download side i pdf Hvorfor en ledelsessalon? Et rum til sparring og inspiration Formålet med en ledelsessalon er at skabe et uformelt rum, hvor ledere på tværs af områder kan spare med hinanden om et aktuelt og praksisnært emne. Lederne får nye perspektiver, energi og inspiration, som de kan bruge i deres egen ledelsespraksis, ved at dele egne erfaringer og høre om hinandens udfordringer og løsninger. Øget sammenhængskraft Videndeling mellem lederne medvirker desuden til at skabe øget sammenhæng og videndeling på tværs af organisationen. Lederne får kendskab til hinandens praksisser og udfordringer, hvilket skaber en kontakt, der også kan aktiveres i andre sammenhænge. Hvad er en ledelsessalon? Korte og uformelle møder Ledelsessalonerne er som udgangspunkt korte og uformelle møder af ca. 1 times varighed, hvor fokus er på erfaringsudveksling om et aktuelt og praksisnært emne. Vi anbefaler, at der ikke er mere end 5-7 ledere på nogenlunde samme ledelsesniveau i en ledelsessalon, så der skabes et rum, hvor alle kan blive hørt, og hvor udfordringer og problemstillinger kan drøftes i fortrolighed.  Hvordan kan I lave en ledelsessalon? En ledelsessalon kan have forskellige formater. Nedenstående er kun et eksempel. Fastsæt tema og dato for ledelsessalonen (scroll ned på siden). Send

Kom i gang med den gode dialog om offentlig ledelse med startkittet til dialogkortene fra Væksthus for Ledelse. Hent dialogkort Dowload side i pdf Hvorfor dialogkort? Dialog og refleksion over ledelsespraksis Formålet med dialogkortene er at understøtte drøftelser om ledelse. Dialogkortene kan være med til at skabe refleksion over egen eller fælles ledelsespraksis, hente inspiration hos andre og bidrage med nye indsigter og perspektiver. Dialog udvikler ledelse Det at tale om egen og andres ledelsespraksis skaber udvikling i det personlige lederskab, i lederteams og i organisationer. Når ledere reflekterer over eget lederskab, deler erfaringer og hører om andres udfordringer og løsninger, kan de vende tilbage til egen ledelsespraksis med nye perspektiver, energi og inspiration Hvad er dialogkort? Kort med refleksive spørgsmål om ledelse Dialogkort er spørgsmål omkring ledelse i praksis, med formålet om at skabe refleksion og drøftelser omkring egen og fælles ledelse. Dialogkortene er udviklet til Ledelsesugen af Væksthus for Ledelse og udspringer af viden fra udvalgte publikationer om ledelse, som Væksthus for Ledelse har udgivet. Dialogkortene består af en æske med seks temaer. Der er 10 kort til hvert tema.  Målgruppen er ledere på alle niveauer.   Kortene er gratis og <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.lederweb.dk/om-vaeksthuset/igangvaerende-projekter/dialogkort-om-ledelse/" data-type="link"

Få ledere til at reflektere over egen praksis på skrift og dele tankerne med hinanden. Download side som PDF Hvorfor en ledelsesstafet? Sæt ord på ledelse En artikelstafet giver lederne mulighed for at reflektere over deres egen ledelsespraksis eller et specifikt tema og få tankerne formuleret konkret på skrift. Samtidig får øvrige ledere og medarbejdere mulighed for at læse, hvad der rør sig hos lederkolleger i egen eller uden for organisationen, og dermed få inspiration og nye perspektiver på ledelsesopgaven. Deltag i ledelsesdebatten på nettet Ledernes artikler kan være med til at starte eller bidrage til den digitale ledelsesdebat – enten internt via organisationens egne kanaler eller bredt blandt offentlige ledere på sociale medier. Hvad er en artikelstafet? En serie af korte artikler En artikelstafet er en serie af korte artikler, hvor fem-seks ledere skriver om deres egen erfaring eller refleksioner omkring et specifik ledelsestema til inspiration for andre. Gør det internt eller på tværs af sektorer Stafetten kan være med ledere internt i organisationen, eller gå på tværs af sektorer, f.eks. med fokus på samspillet mellem stat og kommune for at få forskellige perspektiver. Deltagerne kan være udvalgt på forhånd, eller lederne kan sende stafetten videre til en anden leder, hvis perspektiv de gerne vil høre. Hvordan