Offentlige ledere – vi skal lede og samarbejde på tværs, fordi det er til gavn for borgerne

Fællesoffentlig ledelse – et forfriskende nyt ord, toplederne i den offentlige sektor bør tage til sig.

Læs Jette Runchels blog om bla. Ansvaret for fællesskabet