Offentlige ledere har brug for et bredt beredskab af ledelsesteorier

Af Hanne Foss Hansen, professor, Københavns Universitet

Ledelsesugen, der er en udløber af Ledelseskommissionens arbejde, er et godt initiativ. Den er samtidig en anledning til at genbesøge kommissionens arbejde fremfor alt dens anbefalinger, som de fremgår af rapporten ”Sæt borgerne først” fra 2018. Kommissionens 28 anbefalinger, der er rubriceret i 7 hovedkategorier, er fortsat både relevante og utilstrækkelige. Anbefalingerne trækker nemlig kun på en del af den brogede palet af ledelsesteorier, som offentlige ledere har brug for. 

Læs forskningsartiklen af Hanne Foss her