Forfatter: Katrine Dahl

Siden 2019 har Ledelsesugen været et tilbagevendende initiativ. Hvert år i uge 44 sætter hele den offentlige sektor ekstra fokus på god ledelse - også på tværs af stat, region og kommune. Det betyder, at du og din organisation igen kan se frem til Ledelsesugen den 30. oktober til den 3. november 2023. Hvis I vil sætte et initiativ i gang I jeres organisation, bør I så småt gå i gang med planlægningen.

Vil du gerne have gode idéer til, hvordan I kan bruge Ledelsesugen til at blive klogere på, debattere og sætte fokus på ledelse i jeres organisation? Er du nysgerrig på, hvilke aktiviteter andre organisationer har lavet i uge 44? Eller vil du bare gerne høre mere om Ledelsesugen? Webinaret afholdes den 14. juni 2023 fra kl. 08:30 - 09:30 Kom videre til information om webinar og tilmelding her

Udfordringer er ikke en mangelvare. Globalt er verden præget af krig, inflation og klimaændringer. Nationalt udfordrer den demografiske udvikling velfærdsstaten, som vi kender den, og det er blevet sværere at bevare tilliden mellem politikere og borgere. Lokalt forbliver stillinger ubesatte pga. manglen på arbejdskraft. I denne artikel argumenterer vi for, at ledelse er en vigtig del af løsningen på disse og andre samfundsudfordringer.