Janni Torp Kjærgaard

Vi står over for væsentligt skærpede trusler

Store forandringer kræver god ledelse. Vi står over for en historisk hård konkurrence om arbejdskraft, som kræver, at der handles på en anden måde i dag, end der gjorde i går. Det mener direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Janni Torp Kjærgaard. Derfor har hun sat ledelse og ledelsesudvikling på dagsordenen i styrelsen – hele året rundt.

Af Janni Torp Kjærgaard, direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

“Vi står over for væsentligt skærpede trusler”. Ordene kommer fra Zilmer-rapporten, der analyserer dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035. Og der er ingen tvivl: Den ændrede sikkerhedspolitiske situation betyder forøgelse af Forsvarets opgaver frem mod 2035 og altså et behov for massiv investering samt en ekstraordinær indsats for at fastholde og rekruttere soldater og medarbejdere.

Samtidig oplever vi lige nu historisk lav arbejdsløshed, små ungdomsårgange og et stigende antal ældre. Tal fra KL viser, at der vil mangle omkring 44.000 offentligt ansatte i 2030. Det er voldsomme tal! Vi står på den måde over for en historisk hård konkurrence om arbejdskraften. Situationen kalder på nye løsninger og nye måder at tænke HR på.

Vi vil noget mere med HR

Som HR-organisationen bag Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og resten af ministerområdet, er det Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), der bliver kigget på, når der skal skabes løsninger på området for rekruttering og fastholdelse. Det stiller krav til, at vi nytænker vores HR-strategiske indsats. Derfor skal vi sikre, at vi fastholder og udvikler en robust HR-organisation, der formår at løfte og styrke Forsvaret.

Det stiller igen krav til vores chefer og ledere. Og det kræver god ledelse, hvis vi skal have succes med store forandringer. Vi ved i dag, at ledelse er et vigtigt konkurrenceparameter, når vi skal fastholde og rekruttere medarbejdere. Derfor har vi i FPS sat ledelse og ledelsesudvikling på dagsordenen – ikke alene i denne uge, men alle årets 52 uger.

Foto: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Janni Torp Kjærgaard

Direktør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), Janni Torp Kjærgaard, tager hul på FPS’ lederstafet under Ledelsesugen 2022. Det gør hun med denne klumme, som oprindelig er bragt på styrelsens LinkedIn-profil.

Janni er cand. jur. fra Københavns Universitet og har senere taget uddannelsen Master of Public Governance på CBS. Hun har tidligere været vicedirektør i Energistyrelsen.

Hun er medlem af Bestyrelsen for Djøf Offentlige Chefer og blev i 2011 udnævnt til Talent 100 af Berlingske Nyhedsmagasin.

Tal fra KL viser, at der vil mangle omkring 44.000 offentligt ansatte i 2030. Det er voldsomme tal! Vi står på den måde over for en historisk hård konkurrence om arbejdskraften. Situationen kalder på nye løsninger og nye måder at tænke HR på.

Nye tider kræver ny ledelse

For at lykkes med de komplekse HR-opgaver, som vi står over for, har vi behov for tværgående prioritering, organisatorisk fleksibilitet og stærkere beslutningskraft. Vi ønsker ikke at gøre det samme, som vi gjorde i går, med mindre det bidrager direkte til tidssvarende HR-løsninger. Vi tror på, at resultater bedst skabes i fællesskab og i gode relationer. Vi ser styrken ved at man som leder indgår i stærke teams. Derfor har vi sat os for at nedbryde de organisatoriske søjler.

Ledelsesteams skal drive fremtidens løsninger frem

For at skabe et tættere samarbejde og en mere tværgående ledelse har vi oprettet chefteams. De skal styrke chefgruppens muligheder for daglig sparring og ideudvikling og gøre det muligt at gå tæt sammen på tværs af fagligheder og tænke i helheder på tværs af organisationen. Jeg tror på den forskning, der viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværende samarbejde og for at øge produktiviteten. Jeg tror på, at stærke ledelsesteams vil skabe større handlekraft og beslutningskraft – og at vi samtidig får en kultur, hvor vi proaktivt forholder os til de opgaver, vi står over for, og hvor vi tager større ansvar for at forbedre og gentænke ressourcer og processer, så snart den operative virkelighed ændrer sig.

For at hjælpe os med at drive ledelsesudviklingen frem har vi været inspireret af Lotte Bøgh Andersen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Claus Elmholdt og forskningen om effektive ledergrupper ligesom vi nu er så heldig at have fået Louise Dinesen fra Forsvarsakademiet ombord som ledelseskonsulent for at sikre en endnu mere målrettet og ambitiøs ledelsesudvikling. Det har vi gjort for at komme i mål med at skabe en HR-organisation, der er præget af idérigdom og nytænkning. Hvor der er lyst og mod til at sætte dagsordenen. Og hvor vi sørger for, at der er tillid og tryghed til at tage ansvar og træffe beslutninger på lavest mulige niveau.

Jeg tror på, at stærke ledelsesteams vil skabe større handlekraft og beslutningskraft – og at vi samtidig får en kultur, hvor vi proaktivt forholder os til de opgaver, vi står over for, og hvor vi tager større ansvar for at forbedre og gentænke ressourcer og processer, så snart den operative virkelighed ændrer sig.

Følg med!

Vores militære og civile chefer giver ugen igennem et perspektiv på deres mest interessante ledelsesudfordringer lige nu. Bliv fx klogere på, hvordan du som chef skaber de bedste rammer for proaktivitet, og hvordan det ser ud når militær og offentlig ledelse mødes. Vi runder desuden af med en refleksion fra ledelseskonsulent Louise Dinesen: Forsvaret – en støvet organisation eller bedre end sit rygte? Så husk at følge med på LinkedIn.