Ledelsesugen 2022 er i gang

Ledelsesugen 2022: Debatten er skudt i gang

Ledelsesugen 2022 er skudt i gang – og det samme er debatten. Fra mandag til fredag i uge 44 sætter ledere på alle niveauer i den offentlige sektor ekstra fokus på god offentlig ledelse. Det sker for fjerde år i træk, og programmet er rigere end nogensinde før.

God, offentlig ledelse styrker arbejdet med at skabe velfærd for borgerne. Det er en spændende men ikke nødvendigvis nem opgave i en kompleks virkelighed. Offentlig ledelse er en faglighed, der hele tiden bør udvikles, og som vokser ved, at ledere får input, drøfter og debatterer med hinanden og andre.

Ledelsesugen er en anledning til at sætte ekstra fokus på offentlig ledelse. Den skal få ledere landet over til at inspireres af relevante ledelsestematikker og krydse praksiserfaringer med forskning og teori. Det nationale program, de mange lokale initiativer, inspirerende artikler, webinarer og podcasts vil danne rammerne for Ledelsesugen 2022 i uge 44.

Ledelsesugen 2022 er i gang

Danmark har brug for dygtige offentlige ledere, der kan samarbejde på tværs

Ledelsesugen sker i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og staten. Parterne har formuleret en vision om at styrke offentlig ledelse på tværs af den offentlige sektorer ved at skabe dialog og drøfte vigtige og aktuelle ledelsesudfordringer. Signe Friberg Nielsen, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, fortæller:

”Ledelsesugen aktualiserer, hvor betydningsfuldt det er for borgerne – ja, for hele velfærdssamfundet – at ledere inspirerer hinanden, udveksler erfaringer og deler viden med henblik på at forbedre opgaveløsningen på tværs af den offentlige sektor til gavn for alle. Der er brug for dygtige offentlige ledere, der kan samarbejde på tværs, når kriser og samfundsudfordringer skal håndteres og ambitiøse politiske ambitioner udleves. Vi ledere må gå forrest, og Ledelsesugen er et vigtigt tiltag til at stoppe op, hæve blikket over egen ledelsespraksis og få drøftet vigtige ledelsesudfordringer og tematikker.”

Vi ledere må gå forrest, og Ledelsesugen er et vigtigt tiltag til at stoppe op, hæve blikket over egen ledelsespraksis og få drøftet vigtige ledelsesudfordringer og tematikker.

– Signe Friberg Nielsen, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Signe Friberg Nielsen

Opgaveløsninger skal genstartes

De udfordringer, som velfærdssamfundet står overfor, er ikke små. Mange mener, at de er større og mere komplekse end nogensinde før. Jonatan Schloss, direktør i Kommunernes Udviklingscenter, Komponent, fortæller, at der inden for nogle områder er behov for at genstarte måden, vi løser opgaverne på:

”God ledelse er afgørende for den fortsatte udvikling af offentlig velfærd. Især lige nu, hvor nogle samfundsudfordringer vokser sig rigtig store. Arbejdskraftmangel, succesfuld digital transformation, psykisk mistrivsel og genforhandling af samfundskontrakten med borgerne er bare nogle af dem. Her kan debatten om offentlig ledelse virkelig gøre en forskel. Hos KL og Komponent trykker vi sammen med kommunerne derfor på den helt store genstart-knap, når vi under Ledelsesugen blandt andet samles til årets Ledertræf, som netop hedder ’Genstart’.”

Hos KL og Komponent trykker vi sammen med kommunerne på den helt store genstart-knap, når vi under Ledelsesugen blandt andet samles til årets Ledertræf, som netop hedder ’Genstart’.

– Jonatan Schloss, direktør i Kommunernes Udviklingscenter, Komponent
Jonatan Schloss

Færre mennesker til at drage omsorg for flere

Hos regionerne handler de vilde udfordringer i høj grad om at gøre sundhedsvæsenet mere modstandsdygtig over for de kommende års udfordringer. Vi bliver i samfundet generelt forholdsvis færre mennesker til at arbejde, samtidig med at endnu flere har brug for hjælp i sundhedsvæsenet. Hvordan får vi indrettet os, så vi alligevel i Danmark kan opretholde et godt sundhedsvæsen. Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner, ser Ledelsesugen som anledning til at sætte gang i en nødvendig dialog:

”Danske Regioner har for nylig lanceret en plan, som blandt andet skal være med til at sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne. Det er en væsentlig ledelsesudfordring, og der arbejdes allerede i dag i regionerne med at finde lokale løsninger på udfordringerne. Derfor bruger vi alle de redskaber, vi har i vores værktøjskasse, også på ledelsesområdet.

Men vi skal tænke endnu mere innovativt, fordi vi vil se ind i endnu større udfordringer i fremtiden, hvis vi ikke lykkes med at løse opgaverne på anden måde. Vi håber og tror på, at tværoffentlige initiativer som Ledelsesugen kan være med til at bane vejen for fornyelse og udvikling gennem kompetence-, videns- og erfaringsudveksling blandt ledere på tværs af sektorerne.”

Vi håber og tror på, at tværoffentlige initiativer som Ledelsesugen kan være med til at bane vejen for fornyelse og udvikling gennem kompetence-, videns- og erfaringsudveksling blandt ledere på tværs af sektorerne.

– Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner
Rikke Margrethe Friis

Lokal, national og digital debat

Med visionen om at skabe debat om god ledelse og derigennem styrke den samlede, offentlige sektor, består Ledelsesugen af tre debatskabende tiltag:

– En lang række lokale arrangementer, som organisationer og foreninger i den offentlige sektor selv faciliterer, blandt andet med afsæt i Ledelsesugens inspirationsmateriale.

– Et nationalt program, hvor ledere og ledelsesinteresserede frit kan tilmelde sig arrangementer – fysisk og virtuelt – afholdt af organisationer og foreninger bredt repræsenteret i det offentlige ledelsesfællesskab

– Digitale materialer, der udgives under Ledelsesugen, og som blandt andet spænder over debatindlæg, artikler, videoer og podcast, der sætter ledelse under lup. Al indhold kan findes på Ledelsesugen.dk og på Ledelsesugens LinkedIn-profil.

Bidrag til debatten

Er du leder? Del dine eller din organisations bidrag til Ledelsesugens debat ved at følge Ledelsesugens profiler på LinkedIn og Facebook. Husk at tagge Ledelsesugen med @ eller #.

Spørgsmål?

For spørgsmål til Ledelsesugen, KL/Komponent eller Danske Regioner kan undertegnede kontaktes:

  • Jeanne Egegaard Andersen, projektleder for Ledelsesugen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, 35271110, jegan@medst.dk
  • Christina Nüssler, centerchef i Komponent, 87796304, cmn@komponent.dk
  • Jens Qvesel, chefrådgiver i Danske Regioner, 5027 8016, jenqv@regioner.dk