Tina Overgaard

5 råd til at rekruttere gode ledere i en krisetid

Har du ligesom mange andre problemer med at rekruttere gode ledere til den offentlige sektor? Så er du som ansættende leder nødt til at udvide din horisont og se i nye retninger.

Af Genitor. Redigeret af Tina Bjerre Nielsen, Ledelsesugen.

En krise er ikke kun en krise. En krise er også, uanset dens størrelse, en kærkommen anledning til at stoppe op og gå på opdagelse i nye ledelsesveje. Det gælder også rekrutteringsudfordringen. Med fem små videoer giver konsulenthuset Genitor dig her inspiration til, hvor du som leder kan se hen i forhold til at sikre grundlaget for god offentlig ledelse.

Genitor

Genitor er et dansk konsulentfirma, der er specialiseret i rekruttering af ledere, udvikling af ledelse, ledere, ledergrupper og arbejdsmiljøer, der fremme god ledelse. De løser opgaver i hele landet i både den private og den offentlige sektor med ambition om at gøre god ledelse endnu bedre. ”Vi ved, at ledelse er afgørende for at skabe vækst og velfærd for medarbejdere og for borgere og virksomheder”, skriver de.
Læs mere på Genitor.dk.

1. Se mobilitet og mangfoldighed som en vej frem

Har du lige som rigtig mange andre også vanskeligheder med at rekruttere gode folk? Så er det Genitors råd, at du tør udfordre din gængse rekrutteringspraksis ved at tænke mere i mobilitet og mangfoldighed. Tina Overgaard, der er partner i Genitor, fortæller:

– Den offentlige sektor står over for store udfordringer i denne her tid. Ikke mindst rekrutteringsudfordringen. De dygtige ledere hænger ikke længere på træerne, og man skal bruge flere kræfter på at finde ledere til de forskellige poster. Det er skidt, men det kalder på ledelse. Det gode er, at det tvinger virksomhederne til at tænke nyt og anderledes.

– Det gode er også, at det giver en større åbenhed over for en anden baggrund end den sædvanlige, end ’the usual suspects’. Det giver en åbenhed over for, at man kan komme fra en anden sektor, og man kan komme med en anden uddannelsesbaggrund. Der er også større åbenhed over for diversitet, også hvad angår alder, køn og etnicitet.

– Endelig er der en stor opmærksomhed på, hvor der sidder nogle dygtige ledertalenter, som måske ikke er helt flyvefærdige, men som har mod på ledelse og har tilstrækkelig vingefang, og på at lade dem prøve kræfter med opgaven. Og så er der også en opmærksomhed på at holde på de erfarne ledere. Dem er vi nemlig ikke gode til at holde på i Danmark, hvilket man er i Norge og Sverige. Der er et stort potentiale.

– Man skal ikke lade en god krise gå til spilde. Hvis den kan føre til en større åbenhed over for mobilitet og mangfoldighed, så er det ikke så skidt endda.

2. Husk, at mangfoldighedsledelse er et vidt begreb

Et godt sted at begynde er altså at kigge på mangfoldigheden i din organisation – og dernæst lede bredt i samfundet. Er der plads til kompetencer, du ikke umiddelbart ville være gået efter? Kunne kandidaterne komme med en anden uddannelsesbaggrund end normalt? Være yngre eller ældre? Associeret rådgiver hos Genitor, Andreas Gylling Æbelø, råder dig til at huske på, at mangfoldighed er mange ting:

– Vi taler rigtig meget om diversitet og inklusion bredt i samfundet, men også inde i de enkelte ledelser og organisationer. Det gør I garanteret også hos jer. Og det er der god grund til, for i Danmark er vi stadig langt bagud, både hvad angår repræsentation i forhold til køn og etnicitet og andet. Men mens vi forsøger at løse de her store, strukturelle problemer, så kan vi godt nogen gange glemme, at mangfoldighed er mange ting.

– Mangfoldighed handler for eksempel også om den medarbejder på 68 år, som stadig har masser af faglighed og ambition i sig. Hvordan er vilkårene for den lidt introverte medarbejder, som ikke lige rækker hånden op til stormødet, men som stadig gør sig rigtig mange tanker om strategi og arbejdsmiljø. Prøv at tænke over det, når I arbejder med mangfoldighed. Der er ikke kun de store, strukturelle problemer. Dem skal vi have løst, men mens vi gør det, skal vi også have fokus på at brede mangfoldighedsarbejdet ud.

3. Byd nye karriereveje til ledelse velkommen

Mangfoldigheden ligger også i at spejde efter ledere, der ikke har det, man kan kalde for en lineær karrierervej. Trine Kern Schandorff, partner i Genitor, vil gerne udfordre dine tanker om, hvad en potentiel, anderledes kandidat kan have af motiver for at lykkes i netop din organisation:

– ”Hvad vil du gerne være, når du bliver stor?”, spørger vi vores børn. Voksne stiller vi lidt mere avancerede spørgsmål: ”Hvad motiveres du af?” og ”Hvad er din ambition?”.

– Tidligere var det relativt nemt at spotte kommende ledere. De var stærkt motiverede af muligheden for indflydelse, ansvar, status og magt. I dag motiveres relativt mange af muligheden for at arbejde teambaseret, i en god worklife balance og i muligheden for at udvikle sig personligt og fagligt. Vi taler her om en mere udviklende karrierevej. En karrierevej, hvor et skridt til siden sagtens kan give mening.

– I Genitor glæder vi os til at byde morgendagens ledere velkomne. Også dem, der har et mindre lineært cv. Det vigtige for os er ikke karrierevejen, men at man i sidste ende gerne vil ledelse.

4. Kig på lederens intelligens og personlighed

Hvad skal man kigge efter for at spotte en god leder? Det er der mange svar på, men ét af dem er, at man ikke kun bør grave i kandidatens faglige kompetencer. Det handler også om udviklingspotentiale og om den kultur, vedkommende kan være med til at fremme. Det fortæller erhvervspsykolog Christian Høegh Brønnum:

– Begrebet ’ledelse’ bliver mere og mere flydende, og samtidig bliver ledelse hele tiden vigtigere. Så meget desto mere er der grund til at gøre sig umage, når man ansætter ledere. I rekrutteringer kan du for eksempel sørge for at vurdere på så godt et grundlag som muligt.

– Rigtig mange vurderer ud fra erfaring eller ud fra faglighed, men forskning viser, at det vigtigste, man kan undersøge for at sikre succes i et nyt job, er intelligens og personlighed. Test derfor kandidater for de relevante kompetencer og ansæt ledere, der er tilpasningsdygtige og som har et udviklingsmindset. Det giver de bedste ansættelser. Og så må I ikke glemme det kulturelle fit.

5. Giv også lederne et godt arbejdsmiljø

Med rekrutteringsudfordringerne er det endnu vigtigere end nogensinde før at sikre det gode arbejdsmiljø – også for ledere. Netop arbejdsmiljø mener Berit Kjær Petersen, der er chefkonsulent hos Genitor, er en årsag til, at det er så svært at finde – og holde på – de bedste ledere:

– Det skyldes dels, at det er sværere at tiltrække unge til ledelsesfaget. Men det skyldes også, at flere erfarne ledere overvejer at gøre noget helt andet. Det kan der være mange årsager til. En af de årsager, vi ikke taler så meget om, er ledernes arbejdsmiljø. Derfor handler indsatsen også om at sikre ledernes motivation.

– Dygtige, erfarne ledere er vigtige for udviklingen af vores velfærdsstat, og de er vigtige som sparringspartnere for vores nye ledere. Derfor handler indsatsen om flere ting: Det handler både om at få udviklet de nye talenter i ledelse, og så handler det også om, hvordan vi får sikret, at vores lederstillinger er attraktive på alle niveauer – og om, hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø. Så det gode spørgsmål er: Hvordan sikrer vi et godt arbejdsmiljø for lederne?

Åbenhed og nytænkning betaler sig

Er du ramt af rekrutteringsudfordringer, så drejer det sig ret beset om at håndtere krisen med åbenhed og nytænkning. Benyt muligheden for at se nye veje og for at sikre en attraktiv arbejdsplads og hold dig selv op på at inkludere mangfoldigheden. Det betaler sig ofte at gå ned ad nye veje, også selvom det koster lidt kræfter lige nu og her. Det kan blandt andet komme til udtryk gennem bedre beslutninger, højere kreativitet og stærkere innovationskraft – og måske bibringe organisationen nye kvaliteter, som du endnu ikke har forestillet dig.

De 5 råd – helt kort

  1. Brug mobilitet og mangfoldighed som nye veje i rekrutteringen.
  2. Udvid dine forståelse af, hvad mangfoldighed egentlig er.
  3. Vær åben over for at ansætte ledere med en alternativ karrierevej.
  4. Kig særligt på potentielle kandidaters intelligens og personlighed.
  5. Sikr et godt arbejdsmiljø, også for lederne i din organisation.