Skab forandring gennem medarbejderinddragelse og se uvidenhedens isbjerg smelte væk

Vi har stort fokus på effektivisering og bedre forvaltning af offentlige midler, men har vi den nødvendige indsigt til at sætte ind der, hvor skoen virkelig trykker? I en undersøgelse fra 1989 beskrev Sidney Yoshida, hvordan 96 % af en organisations problemer ikke bliver set af topledelsen. Selvom meget tid er gået siden, er der meget, der tyder på, at det ikke forholder sig anderledes i dag. Vi mener, det er tid til at kigge ind i nye løsninger, hvor online inddragelse og AI giver os mulighed for at høste viden bredt og få større opbakning om forandringsinitiativer.

Af Jesper Riedel og Sara Kragelund

I dag er tilpasningsevne og indsigt nøglen til succes

I nutidens hurtigt skiftende virkelighed er tilpasningsevne og indsigt nøgleelementer for succes. Vi skal tilpasse os til politiske krav, ændrede borgerbehov, den teknologiske udvikling og skiftende sociale og miljømæssige forventninger. Disse udfordringer inkluderer krav om øget bæredygtighed, krav om fleksible arbejdsformer og behovet for omstilling til en fremtidig verden, hvor kunstig intelligens ændrer på måden vi arbejder og samarbejder. For at forblive relevante og effektive, er virksomheder, såvel som offentlige organisationer, nødt til at tilpasse organisation og processer hurtigt og effektivt.

Ledere står over for komplekse og mangefacetterede udfordringer, som kræver dyb indsigt i maskinrummet. Det er ikke tilstrækkeligt at stole på top-down beslutningstagning på direktørgangen. I stedet mener vi, at organisationer skal fordre en kultur af samarbejde og samskabelse, hvor medarbejderne opfordres til at dele deres ideer og indsigt, for at samarbejde om at finde løsninger og opnå medarbejderinddragelse i forandringsrejsen fremad.

Ledere står over for komplekse og mangefacetterede udfordringer, som kræver dyb indsigt i maskinrummet. Det er ikke tilstrækkeligt at stole på top-down beslutningstagning på direktørgangen.

Et isbjerg af uvidenhed

Sidney Yoshidas, ”Iceberg of Ignorance”, er et koncept, der illustrerer fordelingen af problemer og information i en given organisation. Ifølge teorien er kun 4 % af problemer kendt af topledelsen, 9 % er kendt af mellemledelsen, 74 % er kendt af ressourcer i tilsynsførende roller, og 100 % er kendt af medarbejderne på gulvet. Dette betyder, at langt størstedelen af organisationens problemer ikke er kendt af topledelsen.

Skab forandring gennem medarbejderinvolvering

Udover at øge ledelsens vidensniveau kan større medarbejderinvolvering også bidrage til mere succesfulde forandringsprocesser. En Gartner-undersøgelse med 274 HR-ledere viser, at over halvdelen af medarbejderne oplever forandringstræthed, uanset om det er store organisatoriske ændringer eller små daglige justeringer. Medarbejderengagement og ejerskab i forandringsprocessen er afgørende for succes. Ifølge Gartner er medarbejdere, der er aktivt engagerede og føler ejerskab, 1,5 gange mere villige til at acceptere forandringer, og succesraten stiger med 14 gange. (Gartner, Leadership Vision 2023).

Vi har brug for en bedre tilgang

Men hvordan skaber vi så rigtig medarbejderinvolvering, og hvordan sikrer vi, at det tavse flertal også bliver hørt?

Flere løsninger har været afprøvet gennem tiden med skiftende succes. Måske har man oprettet specifikke fokusgrupper, ladet mikrofonen være åben for feedback ved stormødet, eller arrangeret møder mellem frontmedarbejdere og topledelsen. Løsninger, der er svære at skalere, hvor det ofte er de få ekstroverte, der tager ordet, og man derved kun får indsigt i en delmængde af den organisatoriske virkelighed.

Mange organisationer bruger også jævnligt spørgeskemaundersøgelser til at tage temperaturen på områder som medarbejdertilfredshed, trivsel eller forandringsinitiativer. Derved opnår man hurtigt data-drevne skalerbare indsigter, der kan sammenlignes på tværs af afdelinger eller over tid. Udfordringen med spørgeskemaundersøgelser mødes ofte, når der skal graves dybere i de bagvedliggende problemer efterfølgende. ”Vores trivsel er faldet drastisk, men hvorfor?” Ledelsen står altså tilbage med flere spørgsmål end svar, når man skal evaluere indsatsområder eller søge at finde løsninger på de eventuelle problemer.

Medarbejderengagement og ejerskab i forandringsprocessen er afgørende for succes.

Men hvordan skaber vi så rigtig medarbejderinvolvering, og hvordan sikrer vi, at det tavse flertal også bliver hørt?

Sara Høyer Kragelund

CEO & Co-Founder i Involved

Sara er CEO og medstifter af getinvolved.io, som tilbyder et værktøj, der gennem online dialog hjælper ambitiøse organisationer og ledere med at skabe positive forandringer gennem inddragelse og dialog med virksomhedens medarbejdere. Sara er uddannet Cand.scient.pol og har 10 års erfaring fra tech-branchen, senest som marketingchef i Microsoft.

Jesper Riedel

Direktør og grundlægger af hybridledelse.dk

Jesper er direktør i LeapForward og grundlægger af hybridledelse.dk som gennem foredrag, workshops og rådgivning hjælper organisationer med at skabe fremtidens hybride arbejdsplads. Jesper har 10 års international ledelseserfaring, herunder 7 års praktisk erfaring internationalt.