Ledelsesugen 2023 er i gang

For femte år i træk kickstarter Ledelsesugen debatten om god offentlig ledelse og sætter ekstra fokus på ledelse i den offentlige sektor. Hele uge 44 er fyldt med initiativer, som samler ledere på tværs af kommuner, regioner og staten.

God offentlig ledelse er med til at skabe velfærd for borgerne, fordi det bidrager til bedre opgaveløsning og en velfungerende arbejdsplads. Derfor sætter Ledelsesugen for femte gang ekstra fokus på offentlig ledelse i uge 44, hvor ledere over hele landet kan blive inspireret af relevante ledelsestematikker, reflektere over egen ledelse og prioritere tiden til dybere dialoger om ledelse. Det nationale program, de mange lokale initiativer, inspirerende artikler, webinarer, videoer, brevkassesvar og podcasts vil danne rammerne for Ledelsesugen 2023 i uge 44.

En vigtig anledning til at styrke samarbejdet på tværs

Ledelsesugen arrangeres i samarbejde mellem KL, Danske Regioner og staten, som har en fælles vision om at styrke ledelse på tværs af den offentlige sektor ved at skabe dialog og drøfte vigtige og aktuelle ledelsesudfordringer. Mange udfordringer – samt muligheder – går nemlig igen på tværs af sektorer. Det gælder f.eks. den demografiske udvikling med flere ældre og færre til at løfte velfærdsopgaverne, klimaudfordringer og mulighederne i nye teknologier. Her er god ledelse en del af løsningen – og ledere på tværs af den offentlige sektor kan lade sig inspirere af hinanden og sammen være med til at skabe de gode løsninger.

Christian Liebing, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fortæller:

Vi har brug for dygtige ledere, der kan samarbejde på tværs af organisationer og den offentlige sektor, for at vi får skabt de bedste rammer for borgerne og samfundet som helhed. I hverdagen er fokus naturligt nok ofte det nære og vores egen kerneopgave, og det er vigtigt, at vi lykkes med den. Men for at løse de store samfundsudfordringer, skal vi også åbne os mod hinanden, dele erfaringer og hente inspiration. Ledelsesugen er en god anledning til at reflektere over, hvordan vi lykkes med vores egen kerneopgave samtidig med at blive inspireret fra andre ledere på tværs af den offentlige sektor.

Ledelsesugen er en god anledning til at reflektere over, hvordan vi lykkes med vores egen kerneopgave samtidig med at blive inspireret fra andre ledere på tværs af den offentlige sektor.

– Christian Liebing, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.


Ledertrivsel er vigtig for hele organisationen

I den offentlige sektor er opgaverne mange og forventningerne større. Det kan være nemt for offentlige ledere, der hver dag løfter en stor opgave af betydning for vores velfærdssamfund og helt ud i de borgernære kerneopgaver, at glemme sig selv i skyndingen. Men den offentlige leders trivsel er ikke kun vigtig for lederen selv – den er også vigtig for hele organisationen.

Jan Henriksen, vicedirektør i Komponent – Kommunernes Udviklingscenter fortæller:

Når vi i Komponent skyder Ledelsesugen i gang med det årlige Ledertræf for kommunale ledere er fokus derfor: Ledere der trives – skaber trivsel. Vi glæder os til at vende perspektiver og løsninger sammen med mere end 500 offentlige ledere, herunder også de 3 ledelsesambassadører, der deltager i vores trivselspanel på dagen

Når vi i Komponent skyder Ledelsesugen i gang med det årlige Ledertræf for kommunale ledere er fokus derfor: Ledere der trives – skaber trivsel. Vi glæder os til at vende perspektiver og løsninger sammen med mere end 500 offentlige ledere, herunder også de 3 ledelsesambassadører, der deltager i vores trivselspanel på dagen.

– Jan Henriksen, vicedirektør i Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.


Ledelse er afgørende for at skabe gode patientforløb og medarbejdertrivsel

Danske Regioner har netop været med til at lancere Robusthedskommissionens rapport, der indeholder status og udfordringer på sundhedsområdet. Den demografiske klemme med på den ene side flere ældre borgere og på den anden side færre medarbejdere til at gå ind i sundhedsvæsenet er indlysende. Samtidig har vi efter covid-19 i regionerne set et fald i produktivitet, udfordringer med rekruttering og tilknytning og også udfordringer med trivsel og motivation.

Et af de gode svar på disse udfordringer er ledelse. Der arbejdes allerede i dag i regionerne med at styrke ledelse på hospitalerne og på socialområdet, og vi bruger de lokale ledelsesredskaber, der er i vores værktøjskasse. For effekten af ledelse kan ikke overvurderes. Derfor er en af anbefalingerne i Robusthedskommissionens rapport derfor også, at ledelse skal prioriteres, og ledelseskvaliteten skal styrkes. Det vil umiddelbart være til gavn for kvaliteten i patientforløb og patientbehandling, men også fx for trivsel og tilknytning blandt medarbejdere og ledere på de regionale arbejdspladser.

Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner fortæller:

Det er vigtigt, vi lykkes med at styrke ledelseskompetencerne og skabe nærværende ledelse for medarbejderne – til gavn for patienterne. Samtidig skal vi tænke endnu mere innovativt i forhold til fx organisering og arbejdstilrettelæggelse, fordi vi vil se ind i endnu større udfordringer i fremtiden, hvis vi ikke lykkes med at løse opgaverne på an. Vi forventer, at tværoffentlige initiativer som Ledelsesugen kan være med til at bane vejen for fornyelse og udvikling gennem kompetence-, videns- og erfaringsudveksling blandt ledere på tværs af regioner, stat og kommuner.den måde.

Vi forventer, at tværoffentlige initiativer som Ledelsesugen kan være med til at bane vejen for fornyelse og udvikling gennem kompetence-, videns- og erfaringsudveksling blandt ledere på tværs af regioner, stat og kommuner.

Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner


Lokal, national og digital debat

Ledelsesugen består af tre typer tiltag, som understøtter visionen om at skabe debat og dialog om ledelse og derved styrke den samlede offentlige sektor:

  • En lang række lokale arrangementer, som organisationer og foreninger i den offentlige sektor selv afholder, blandt andet med afsæt i Ledelsesugens inspirationsmateriale.
  • Et nationalt program, hvor ledere og ledelsesinteresserede frit kan tilmelde sig fysiske og virtuelle arrangementer afholdt af organisationer, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Se programmet her
  • Digitale materialer, der udgives under Ledelsesugen, og som blandt andet spænder over debatindlæg, artikler, videoer og podcast. Alt indhold kan findes på Ledelsesugen.dk og på Ledelsesugens LinkedIn-profil.

Bidrag til debatten

Er du leder? Del dine eller din organisations bidrag til Ledelsesugens debat ved at følge Ledelsesugens profil på LinkedIn. Husk at tagge Ledelsesugen med @ eller #.

Spørgsmål?

For spørgsmål til Ledelsesugen, KL/Komponent – Kommunernes Udviklingscenter eller Danske Regioner kan undertegnede kontaktes:

Christiane Stelling, kontorchef, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, 35271176, chrst@medst.dk

Christina Nüssler, centerchef i Komponent – Kommunernes Udviklingscenter, 87796304, cmn@komponent.dk

Jens Qvesel, chefrådgiver i Danske Regioner, 5027 8016, jenqv@regioner.dk