Videoer om ledelse

Se eller gense samtalesalon
om offentlig ledelse i 2021

Hvad kalder den offentlige ledelsesopgave på i et år efter Corona? Det drøfter nuværende ledelsesambassadør Søren Kryhlmand, tidligere ledelsesambassadør Jette Runchel og regionsdirektør i Region Nordjylland Christian Boel i dette webinar fra marts 2021.

Hør bl.a. deres perspektiver på ledelse på tværs, personlig og præcis kommunikation – og et fælles sprog om ledelse.

Vi har bedt en række konsulenter inden for offentlig ledelsesudvikling komme med deres bud på, hvilken ledelsesdagsorden der kommer til at tegne 2021. Og hvor de mener, der er udviklingspotentialet for ledelse i den offentlige sektor. Du kan se deres videoer om fremtidens offentlige ledelse her:

Fremtidens offentlige ledelse

Hvem er det vi skaber offentlig værdi for? Hvad er det egentlig for noget? Hvordan får vi ressourcer til det? Og hvordan er det vi skaber offentlig værdi sammen med andre?

God offentlig ledelse i 2021 er strategisk ledelse, med fokus på både driften OG det entreprenørielle – ikke enten eller…

Hør Christian Tangkjær- partner i Mobilize Strategy Consulting, bud på hvad god offentlig ledelse er i år 2021.

Ledelse kræver mod:
Mod til at have og vise tillid til at kolleger og medarbejdere er kompetente.
Mod til at lede opad
Mod til at sige fra når rammen er urealistisk
Og det kræver mod at turde diskutere og foreslå både langsigtede løsninger og nødvendige prioriteringer indenfor rammen.
Hør Lone Thornberg, direktør i Summit Consulting A/S – fortælle om vigtigheden af MOD i offentlig ledelse.

Hvad gør du, når personaleomsætningen er for høj? Chefrådgiver Annette Elgaard Bøttger fra CfL – Bedre ledere. Bedre resultater. deler fem konkrete råd til, hvad du som leder kan gøre, hvis du står med den udfordring:

1) Skaf detaljerede data
2) Hvad er acceptable personaleomsætning i forskellige områder og hvor er I særligt sårbare?
3) Kig på jeres rekrutteringsproces
4) Ledelse – er jeres ledere klædt godt nok på til alle elementer af HR-hjulet?
5) Lav særlige indsatser ift. fastholdelse

Den offentlige sektor skal køre længere på literen

  • Og det kræver et andet brændstof.

Genitor sætter i Ledelsesugen fokus på generelle udfordringer i den offentlige sektor

Hvordan får vi de yngre ledere ind i den offentlige sektor?

Hvordan bliver den offentlige sektor bedre til at spotte og rekruttere talenter?

Der er et generationsskifte på vej blandt ledere i den offentlige sektor. De nye ledere efterspørger kompetencer til at lede medarbejdere, at få etableret deres ledelsesrum og værktøjer til det tværfaglige samarbejde for at komme godt i mål.

Sådan konkluderer ledelsesrådgiver Nanna Gry Mahler Tolborg fra Mannaz I Consulting & Learning.

God offentlig ledelse kræver evaluering – men hvordan griber I det an? Stephanie Semay Bäckström, der er Managing Partner i LEAD – enter next level, har tre gode råd:

1. Gør det simpelt
2. Fokuser på det vigtigste
3. I skal kunne agere på det

Det er vigtigt at tænke digitalisering ind i kommunens overordnede strategi, den overordnede målsætning og ikke mindst den agenda kommunen har.

Hør Henrik Eriksen fra CFL fortælle om hvordan vi bedst tilgår digitalisering

Michael Tolstrup fra CFL om selvstændig tænkende lydighed

Martin Isenbecker fra Genitor

I har dygtige, kompetente medarbejdere og ledere, så sæt retningen.

  • Sæt dem fri, og husk dialogen med hinanden

Kun én ting er vigtigere end politisk ledelse – det er god politisk ledelse

Astrid Perregaard og Morten Tamstorf fra Connector om ledelsesidentitet og ledelsesrum

Offentlige ledere står over for en kompleks opgave: fortsat at sikre kvaliteten af vores velfærdsydelser i en tid med knappe ressourcer. Det kræver mod til gentænkning, nytænkning og til mobilisering af nye kræfter samt evnen til at bedrive grænsekrydsende ledelse. Fremtidens offentlige ledelse kommer derfor i endnu højere grad til at være drevet af det formål, man arbejder med.

Hvordan lykkes vi rigtigt med at sætte borgeren i centrum? Det er en af de helt centrale udfordringer i den offentlige sektor i fremtiden. Og det kræver ledelse på tværs, hvis vi skal lykkes med det.
Det fortæller Morten Fogsgaard fra konsulenthuset UKON.

Tværoffentlig ledelse ifølge årets ledelsesambassadør

Jette Runchel er kommunaldirektør og ambassadør for offentlig ledelse i 2020. Du kan se og høre hende fortælle om offentlig ledelse i videoerne herunder – eller læse mere om hende her.

Jette Runchel fortæller om arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag i Albertslund kommune.

Ledelsesambassadør Jette Runchel om god offentlige ledelse og om ledelsesugen

Ledelsesambassadør Jette Runchel om kriseledelse

Ledelsesambassadør Jette Runchel vil bl.a. bruge ugen til at sætte fokus på ledelse på tværs: “Når vi arbejder på tværs af stat, regioner og kommuner, så kan vi skabe nogle mere bæredygtige og effektive løsninger, og det giver rigtig god mening. Også for borgerne som på den måde kan mærke, at velfærdssamfundet virker.”