Q&A Jette Runchel

Bliv klogere på den nye ledelsesambassadør.

Vi har stillet Jette Runchel, Ledelsesambassadør og Kommunaldirektør i Albertslund Kommune 3 hurtige spørgsmål:

1. Hvad ser du som din vigtigste opgave som ambassadør for offentlig ledelse?

Min vigtigste opgave som ledelsesambassadør er at invitere til debat og dialog om offentlig ledelse. Jeg tror på, at vi kan udvikle den offentlige sektor ved, at vi ledere taler sammen, spejler os i hinanden, inspirerer hinanden, udfordrer hinanden, og har meningsgivende dialoger, der udvikler vores tankegang, fortolkninger og de ledelseshandlinger vi hver dag foretager os. Jeg vil derfor tage rundt i landet, besøge arbejdspladser, indgå i dialog, stå i spidsen for ledelsesugen i uge 44 og gøre mit bedste for at holde gang i dialogen om offentlig ledelse, og hvordan vi sammen skaber værdi for borgeren. Jeg håber, at I vil være med, og at I selv vil invitere til dialog og debat.

2. Hvad optager dig ledelsesmæssigt for tiden?

Lige nu optager den helt særegne situation – landet står i – nærmest alt. Hvordan jeg som topleder skaber de bedste rammer for at lykkes både i krisen og nu i den gradvise genåbning, så det sker på en måde der er robust og tryg for både børn, forældre og medarbejdere. Jeg er også optaget af, at alt det som vi har fået til at virke i denne kritiske situation på tværs af sektorer og fagligheder er noget vi skal lære af og gøre os umage for at fastholde i den nye virkelighed.

Den sammenhængskraft jeg har set i min egen organisation og på tværs af hele den offentlige sektor skal vi holde ved og dyrke. Jeg har set ledere træde i karakter og vise nye sider af sig selv, mens de kreativt fik hverdagen til at fungere for både udsatte borgere og ældre borgere. Jeg har set ledere, som modigt og roligt har holdt fast i den udstukne kurs i kritiske situationer. Jeg har også set ledere, som har rakt ud og bedt om hjælp – og de har villigt fået den fra gode kolleger. Jeg har også oplevet, hvordan dét, at vi alle sammen – også jeg – har været nødt til at åbne vores ledelsesrum, har givet os meget mere anerkendelse tilbage, end vi normalt ville få. Som ledere skal vi skabe mening i krydsfeltet mellem politik og faglighed – denne periode er og har været en helt særlig dans mellem politik og faglighed – en meget ligeværdig dans, som på et splitsekund har flyttet et helt samfund. I hvert fald for en tid.

3. Hvad vil du gerne huskes for om et år, når du giver stafetten videre?

Jeg vil huskes for at have sat fokus på al den dygtige ledelse der bliver begået i det offentlige, at få bragt de mange gode eksempler frem på ledere, der rækker ud og får skabt samarbejde på tværs, og ledere der formår at sikre sammenhæng i ledelseskæden hele vejen fra den politiske ledelse til frontlinjelederen. Jeg vil gerne have været tydeligt med til at holde gang i dialogen og refleksionerne om ledelsens veje og udveje – skabe rum, hvor der er plads til eftertanke og plads til at blive klogere. Jeg drømmer om at bidrage til, at vi ranker ryggen, er modige og står ved alt det vi kan. Der er så meget at være stolte af.