Ny ledelsesuge sætter spot på offentlig ledelse

Danmark får sin første ledelsesuge i uge 44. Ledelsesugen bliver markeret i hele landet med en række events om offentlig ledelse. Ugen skal begejstre og inspirere og give ledere, medarbejdere, borgere, politikere, forskere og organisationsfolk mulighed for at dele gode ledelseserfaringer fra det offentlige, fx med at sætte retning, styrke fokus på borgerne og lede med en klar vision. 

Fra i år og frem til 2021 skal Ledelsesugen være en anledning til, at offentlige ledere inspirerer hinanden, debatterer og tager del i dialogen om offentlig ledelse sammen med politikere, medarbejdere, lederforeninger, forskere med flere. I år bliver Ledelsesugen skudt i gang med KL’s Ledertræf : “Mening med ledelse” som foregår i ODEON i Odense. 

Ny inspiration til at se på egen ledelsespraksis
”Jeg glæder mig til at dyrke offentlig ledelse sammen med ledere fra staten, regionerne og kommunerne – både i regi af KL’s Ledertræf for de kommunale ledere og i løbet af hele uge 44. Jeg håber, at de offentlige ledere vil få ny inspiration til at se på deres egen ledelsespraksis og tage nogle konkrete pointer med hjem, fx om hvordan man som leder motiverer medarbejderne og skaber endnu bedre resultater ved at være tydelig om formålet med arbejdet, og hvordan det skaber værdi for borgerne”, siger Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL.

Ud over Ledertræf bliver der sat gang i en “ledelsesstafet”, hvor offentlige topledere deler deres perspektiver på offentlig ledelse i en artikelserie, som bl.a. offentliggøres på www.ledelsesugen.dk. Der bliver også afholdt konferencer og debatmøder rundt om i landet, og lokalt sætter fx kommuner og andre organisationer offentlig ledelse på dagsordenen i løbet af ugen. 

”Offentlig ledelse foregår ikke i siloer, men på tværs af stat, regioner og kommuner, og derfor er det så vigtigt, at vi mødes på tværs af niveauer, sektorer og faggrupper og drøfter, hvordan vi kan styrke vores kompetencer yderligere og lade os inspirere af hinanden. Vi er rigtig glade for, at vi zoomer ind på offentlig ledelse i uge 44 – men god offentlig ledelse er noget, vi har fokus på hele året”, siger Rikke Margrethe Friis, direktør i Danske Regioner.

En af dem, der vil være med til at præge årets Ledelsesuge, er årets ambassadør for offentlig ledelse. I år er ledelsesambassadøren Dorthe Crüger, der har mange års erfaring som offentlig leder. Dorthe Crüger har blandt andet været administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, årets leder i 2015, medlem af Ledelseskommissionen og formand for Kræftens Bekæmpelse. 

”Dorthe Crüger giver som ledelsesambassadør offentlig ledelse et kærligt skub. Ledelse skal diskuteres og udvikles konstant for at være relevant og tidssvarende. Hvordan skaber vi som ledere sammenhæng på tværs af de organisationer, vi leder? Hvordan sørger vi for, at blikket er rettet mod det samfund og de borgere, som vi er sat i verden for? Jeg er sikker på, at Dorthe vil inspirere og skabe begejstring omkring offentlig ledelse både før, under og efter Ledelsesugen”, siger Linda Nordstrøm Nissen, Skatteministeriet.

Tag del i debatten
På www.ledelsesugen.dk samt Ledelsesugens profiler på LinkedIn og Facebook kan man skabe sig et overblik over aktuelle og kommende aktiviteter og få ny viden og inspiration i form af artikler, blogposts og cases.

Fakta om Ledelsesugen 2019

  • Ugen er et af initiativerne i ”Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor”, som regeringen, KL og Danske Regioner står bag for at styrke kompetencer og ledelse yderligere. 
  • Det er også en del af aftalen, at der udnævnes en ledelsesambassadør hvert år. Dorthe Crüger er dette års ledelsesambassadør.
  • Ledelsesugen afholdes i uge 44 med arrangementer i hele landet: Se mere på Ledelsesugen.dk 
  • Formålet er at invitere offentlige ledere og relevante aktører på tværs af niveauer, sektorer og fagområder til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse.


For yderligere information:

Trine Vallebo, chefkonsulent og projektleder for Ledelsesugen, +45 4178 2471, trval@modst.dk

Louise Angelo, specialkonsulent i KL, 33703597, loua@kl.dk

Laura Thors Calanâ, seniorkonsulent i Danske Regioner, 4020 2087, ltc@regioner.dk