Ledelsesugen 2021 er begyndt

For tredje år i træk bliver Ledelsesugen markeret i hele landet. Det sker med en lang række events, videoer og artikler, der sætter spot på aktuelle og vigtige emner inden for offentlig ledelse i dag. Ugen skal inspirere offentlige ledere, løfte debatten og bidrage til udvikling af god ledelse på tværs af kommuner, regioner og staten.

God offentlig ledelse skaber værdi for borgerne. Så enkelt kan det siges. Men god offentlig ledelse er alt andet end enkelt. Mål, krav og vilkår er vidt forskellige for daginstitutionslederen til departementschefen. Fælles for alle offentlige ledere er målet om at skabe velfærd for danskerne og bidrage til et velfungerende samfund. Et mål, de skal levere på i en kompleks virkelighed. Derfor skal offentlig ledelse kontinuerligt udvikles. Og det kræver blandt andet, at ledere drøfter og debatterer ledelse.

Derfor er Ledelsesugen en anledning til at sætte ekstra fokus på offentlig ledelse og krydse praksisnære erfaringer med forskning og teorier. At hæve blikket over egen ledelsespraksis og sætte spot på ledelsesudfordringerne i den offentlige sektor i år. Hvad er løsningerne? Og hvad kan ledere lære af hinanden på tværs af faglige søjler, sektorer og hierarkier?

Offentlig ledelse på tværs

Ledelsesugen kan i år trække på de mange initiativer, som KL, Danske Regioner og staten udmønter i fællesskab som led i Aftale om Ledelse og Kompetencer.

Signe Friberg Nielsen, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen glæder sig over al den viden, der bliver sat i spil i løbet af Ledelsesugen:

”Ledelsesugen er en kærkommen anledning til at mødes med ledelseskolleger på tværs i det offentlige og drøfte ledelse. I år har vi en unik mulighed for at sætte gang i dialogen på baggrund af de mange fællesoffentlige tiltag, der blev søsat for tre år siden. Fx giver det fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøj nogle fantastiske muligheder for at bidrage til udvikling af lederne, men også for at forske på tværs i offentlig ledelse. Og samtalen kan starte allerede i Ledelsesugen: Hvordan får vi de offentlige organisationer til at bruge ledelsesevalueringen, så vi kan få ny viden og inspiration til udviklingen i mange år frem?”

Samtaler om ledelse under lup

En af de store tilbagevendende begivenheder i Ledelsesugen er Ledertræf den 1. november, som atter er tilbage i Odeon i Odense. I år er Ledertræf arrangeret af Komponent, Kommunernes Udviklingscenter og fokus er på udviklende samtaler om ledelse:

”Ledelse i den offentlige sektor har de sidste to år handlet om at håndtere krisen og normalisere samfundet. Nu har vi muligheden for igen at kigge op fra den umiddelbare krisehåndtering og komme tilbage til den styring og ledelse, der skal gøre velfærdssamfundet i stand til at udvikle sig både i kriser og i helt almindelige tider. Nu skal de offentlige ledere levere på kerneopgaverne, på velfærden og på den faglige og ledelsesmæssige udvikling. Det kræver samtaler om ledelse, sparring og vilje til handling. Det er det, Ledertræf i år sætter fokus på,” siger Jonatan Schloss, direktør i Komponent.

Åbne arrangementer for alle

Mange af arrangementerne – både fysiske og virtuelle – er åbne for alle. Programmet kan ses på Ledelsesugen.dk og man kan følge med i debatter og arrangementer på Ledelsesugens profiler på LinkedIn og Facebook.

”Vi kan lære af de mange samarbejder, det på kort tid er lykkedes at skabe under corona. Det blev mærkbart nemmere af at trække i samme retning samtidigt. Det skal vi bruge til at styrke den offentlige sektor i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi mødes på tværs af niveauer, sektorer og faggrupper og drøfter, hvordan vi kan styrke vores kompetencer yderligere og lader os inspirere af hinanden,”siger Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner.

Det vil være muligt at møde og gå i dialog med årets ledelsesambassadør og departementschef i Beskæftigelsesministeriet Søren Kryhlmand til flere af arrangementerne i Ledelsesugen. Se nærmere på Ledelsesugens kalender: https://ledelsesugen.dk/#detsker

Tag del i debatten
På www.ledelsesugen.dk samt Ledelsesugens profiler på LinkedIn og Facebook kan man skabe sig et overblik over aktuelle og kommende aktiviteter og få ny viden og inspiration i form af artikler, blogposts og cases. Husk at sætte #Ledelsesugen bag dine posts, så er du med til at skabe debatten i løbet af Ledelsesugen.

Fakta om Ledelsesugen 2021

  • Ugen er et af initiativerne i ”Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor”, som regeringen, KL og Danske Regioner står bag for at styrke kompetencer og ledelse yderligere. 
  • Det er også en del af aftalen, at der udnævnes en ledelsesambassadør hvert år. Søren Kryhlmand er dette års ledelsesambassadør.
  • Ledelsesugen afholdes i uge 44 med arrangementer i hele landet: Se mere på Ledelsesugen.dk 
  • Formålet er at invitere offentlige ledere og relevante aktører på tværs af niveauer, sektorer og fagområder til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse.


For yderligere information:

Stine Roed Nielsen, Chefkonsulent, projektleder for Ledelsesugen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, 3527 1110, stirn@medst.dk

Louise Angelo, specialkonsulent i Komponent, 3370 3597, loua@komponent.dk

Laura Thors Calanâ, seniorkonsulent i Danske Regioner, 4020 2087, ltc@regioner.dk