Forandringsledelse en nødvendighed i en ny organisation

Af direktør Claes Nilas, Hjemrejsestyrelsen

Hjemrejsestyrelsen startede som en helt ny administrativ myndighed sit arbejde pr. 1. august 2020. Vores kerneopgave er at tage sig af alle asylansøgere, der har modtaget et afslag på asyl i det danske asylsystem og tale hjemrejserådgivning med dem, men i det hele taget er vores opgave at sørge for en fast hånd i ryggen på alle udlændinge, som skal rejse hjem. Det kan altså f.eks. også være en EU-borger med en administrativ udvisning eller en udlænding, der skal til et andet europæisk land helt i overensstemmelse med Dublin-forordningen, der er gældende mellem EU-landene. 

Medarbejderne i styrelsen kommer fra mange forskellige miljøer. Nogen kommer fra politiet, især fra Nordsjællands Politi, nogen kommer fra andre dele af UIM-koncernen, og mange er helt nyansatte fra andre arbejdspladser af meget forskellig karakter eller direkte fra en uddannelsesinstitution. Og den 1. november udvides Hjemrejsestyrelsen så med en udgående enhed, der dels kommer til at blive placeret forskellige steder i Danmark, bl.a. som en del af vores ”jyske afdeling” på Kærshovedgaard, dels giver os et tilskud af helt nye kompetencer, idet vi bl.a. ansætter en del medarbejdere med en socialfaglig baggrund, herunder socialrådgivere.

Hvilken ledelsesstil skal være den dominerende her? Foreløbig har vi to mantraer: Fuld fokus på driftsledelse. Fuld fokus på forandringsledelse.

Vi skal være gode til driftsledelse, fordi vi lynhurtigt har afdækket, at den gode indsats er den daglige håndholdte indsats på et højt fagligt niveau. For det er den adfærd, der giver resultater. Og dermed yder vi vores til, at Hjemrejsestyrelsen får den rette placering i den udlændingeretlige verden: Vi bidrager til en troværdig og effektiv udlændingepolitik gennem et klart og entydigt handlingsfokus på alle de myndighedsopgaver, der ligger inden for rammen: Klagesagsbehandling, hjemrejse og udsendelse.

Derfor er en klar ledelsesværdi, at vi skal være en handlingsorienteret og udførende styrelse. Det har stor betydning for os i ledelsen, for dermed har vi naturligvis sat et større arbejde i gang for at skabe forudsætningerne for de helt rigtige data, vidensopsamlinger og statistikker, der løbende kan dokumentere styrelsens arbejde.

Men dermed giver det andet mantra for os næsten sig selv. Vi skal bedrive forandringsledelse, ikke ud fra en ledelsesteoretisk tilgang el.lign., men fordi det er det rigtige. For forandringsledelse i vores styrelse betyder, at vi kommer til at arbejde på nye måder, vi finder nye samarbejdspartnere, og vi tør handle, fordi vi vil levere resultater, og så vil vi have en kultur, der gennemsyrer huset, hvor vi tør eksperimentere og inddrage andre kompetencer til at opnå den fornødne viden.

Det betyder, at uanset baggrund og position i organisationen vil vi gerne fremme en kultur, hvor det er helt naturligt – ja, uomgængeligt, at man samarbejder på tværs. For så er det, uanset hvor man sidder organisatorisk i Hjemrejsestyrelsen ”vores sager”, det drejer sig om, og dem ønsker vi at løse kvalitativt bedst muligt og omkostningsmæssigt så effektivt som muligt.

Og den fælles tilgang gør så også, at vi kan levere den håndholdte og tætte indsats, som er et af formålene bag den prioritering af hjemrejseområdet, der ligger i at oprette en helt ny styrelse.

Hvilke ledelsessignaler er det på baggrund heraf, vi ønsker at sende til vores medarbejdere i Hjemrejsestyrelsen – jo:

  • Vi viser Jer tillid, fordi vi ved, at I er fagligt kvalificerede
  • I har mandat til at handle
  • Vi bakker jer op, også når I står ude i felten i en vanskelig situation
  • Vi skal konstant have fokus på at gribe boldene på tværs
  • Vi er gode til at arbejde i projekter og med inddragelse af forskellige kompetencer
  • Vi skal være proaktive og ikke vente på at sagen kommer til os
  • Plejer skal respekteres, men ofte er der nye veje, der bør undersøges i opgaveløsningen
  • Vi skal samarbejde supergodt med meget forskellige interessenter og myndigheder i ind- og udland.