Faglig ledelse i ældreplejen

I anledning af ledelsesugen inviterer KL til gratis webinar om faglig ledelse i ældreplejen.

Faglig ledelse har særligt blik på den del af ledelse, som har fokus på at udvikle arbejdspladsens faglige resultater og løsning af kerneopgaverne. I en tid hvor ældreplejen står overfor store forandringer og en stigende kompleksitet i opgaveløsningen er der behov for nytænkning. Faglig ledelse er med til at understøtte denne nytænkning og understøtte at vores medarbejdere kan give borgerne en professionel, værdig og sammenhængende indsats.
På webinaret vil en række fagligoplæg sætte fokus på faglig ledelse i ældreplejen.

  • Ledelse i fremtidens ældrepleje v. Rolf Dalsgaard direktør for Social & Sundhed i Haderslev og Louise Thule Christensen, Chef for Senior og Rehabilitering
  • Sundheds og ældrechef Nicolai Kjems, Frederiksberg, vil give sit bud på hvorfor faglig ledelse i ældreplejen er vigtigt og hvad det kan bidrage med i løsning af kerneopgaven
  • Fokus på faglig ledelse i Horsens Kommune v. Charlotte Gjørup Sundheds- og Ældrechef
  • Bibi Asklund, chefkonsulent Komponent taler om de særlige ledelsesudfordringer, når vi er ledere på sundhedsområdet.

Arrangementet kræver ikke tilmelding

Om webinaret

Hvornår:

Torsdag d. 3. November Kl. 08:00 - 09:00

Hvor:

Virtuelt - webinaret kan tilgås via vedhæftede link

Arrangør:

KL - Kommunernes landsforening

Pris:

gratis

Målgruppe:

Kommunale ældrechefer og plejehjemsledere/distriktsledere og andre med interesse for faglig ledelse

Tilmelding: