TALK: Grænsesætning

I denne ”talk” kan du høre de mest centrale pointer omkring grænsesætning i rollen som offentlig leder.

Som ledere i offentlige organisationer er vi mere eller mindre bevidst underlagt samfundets – og vores egne – normer for, hvad en god leder er, og gør. F.eks. at en god leder er synlig, hårdtarbejdende, autentisk, robust, lyttende osv. Normer, der kan være hjælpsomme for os, når vi skal agere i lederlivet, men som også kan være det modsatte. 

Normerne lokker os til at tro, at hvis bare vi er synlige, arbejder hårdt, er autentiske, så bliver alting godt. Men med normernes løfter følger også et ”burde”:

”Burde jeg ikke også være mere synlig, mere hårdtarbejdende, mere robust?”. Og hér ligger en vigtig opmærksomhed, for ”burderne” skubber til det grænseløse lederliv - der er altid noget vi burde gøre mere af. Vi kan ikke frigøre os fra normerne. Men det er vigtigt at opdage og forholde sig refleksivt til normerne som offentlig leder, så man kan træffe et valg om at frigøre sig en smule fra dem i nogle situationer eller perioder.

Program

  • Hvor kommer normerne fra?
  • Hvordan påvirker de din måde at tænke og bedrive ledelse på? 
  • Hvordan kan du forholde dig refleksivt til normerne og stå endnu stærkere i dit lederskab?  

Dit udbytte som deltager

  • Du får viden om normernes kraft ind i dit personlige lederskab.
  • Du får greb til, hvordan du kan arbejde med hvilke normer, der skal fylde i dit personlige lederskab.

Tilmeld dig denne Talk, og hør de mest centrale pointer omkring grænsesætning i rollen som offentlig leder.

Om webinaret

Hvornår:

Mandag d. 30. Oktober Kl. 12:00 - 12:15

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

Clavis Erhvervspsykologi

Tilmelding: