TALK: Afmagt

I denne ”talk” bliver du introduceret til centrale aspekter ved afmagt, og hvorfor det kan anskues som samtidens oversete vilkår i offentlig ledelse.

Afmagtens rolle og konsekvenser i det organisatoriske liv er udbredte, men oversete. Imens vi de senere år har kultiveret en forståelse af magten og dens faldgruber, er vi omvendt i akut mangel på at forstå magtens modsatte. Det er et stort problem, for afmagt er i dag en central kilde til konflikter, dårlig trivsel og fastlåshed i opgaveløsningen i mange offentlige organisationer. På den ene side udgør den stigende kompleksitet i opgaveløsningen en central kilde til afmagt for både ledere og medarbejdere. På den anden side lever vi i ’kontrollerbarhedens tidsalder’, hvor konstante krav om at magte, mestre og kontrollere paradoksalt nok kun forstærker afmagtsfølelsen. Det får i dag mange mennesker til at føle, at de burde kunne magte noget, de ikke kan. Det er afgørende at forstå og forholde sig til afmagten i det organisatoriske liv for at kunne tage vare på dens destruktive konsekvenser og for i bedste fald at kunne leve og lede forsonet med den.

Program

  • Hvad er afmagt?
  • Hvorfor er afmagt særligt udbredt i samtidens organisatoriske liv?
  • Hvordan reagerer mennesker i afmagt?
  • Hvordan kan vi forholde os til afmagten?

Dit udbytte som deltager

  • Du introduceres til et af tidens mest udbredte og dog oversete følelser i offentlige organisationer.
  • Du får indblik i, hvad afmagt er, og hvordan mennesker i afmagt reagerer.
  • Du får bud på, hvordan du kan forholde dig til afmagten.

Deltag i denne talk og bliv introduceret til centrale aspekter ved afmagt, og hvorfor det kan anskues som samtidens oversete vilkår i offentlig ledelse.

Om webinaret

Hvornår:

Fredag d. 3. November Kl. 12:00 - 12:15

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

Clavis Erhvervspsykologi

Tilmelding: