Vig udenom faldgruberne, når du skal implementere forandringer

I dette webinar tager vi livtag med de væsentligste faldgruber knyttet til implementering af forandringer.

Adskillige undersøgelser peger på, at det ikke altid er lige let at implementere forandringer. Det kan være besværligt at tydeliggøre, hvad forandringen betyder for den daglige opgaveløsning. Det kan være svært at finde frem til det meningsfulde i forandringen. Og det kan være svært at skabe ejerskab til en forandring hos dem, der bliver påvirket af forandringen – for blot at nævne nogle af de gængse udfordringer.

I dette webinar tager vi livtag med de væsentligste faldgruber knyttet til implementering af forandringer.

Som deltager på dette webinar får du kendskab til de væsentligste faldgruber, der kan spænde ben for din succesfulde implementering af forandringer, ligesom du bliver præsenteret for viden og værktøjer, der kan hjælpe dig med at navigere uden om disse faldgruber.

Konkret giver webinaret svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad skal du have blik for, når du skal lykkes med at skabe samstemte forståelser af, hvad en konkret forandring betyder for den daglige opgaveløsning i din organisation?
  • Hvordan kan du forebygge og håndtere den modstand, der kan opstå blandt ansatte, når en forandring udtrykker en ”ny vej” som organisationen skal forfølge?
  • Hvad skal du være opmærksom på, når du skal lægge en projektplan for en forandring, og du skal være sikker på, at forandringen bliver realiseret til tiden, inden for budgettet og med alle succeskriterier opfyldt?

Om webinaret

Hvornår:

Onsdag d. 3. November Kl. 09:00 - 10:00

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

LEAD. Facilitator: Christian Nyvang Qvick

Målgruppe:

Offentlige ledere

Tilmelding: