Missionsorienteret strategi på de store samfundsudfordringer

De store samfundsudfordringer, eksempelvis klima, arbejdskraft, social ulighed osv. kræver fælles løsninger på tværs af sektorer og organisationer.

Hvordan skaber vi strategier, der løser fælles problemer og hvad betyder det for os som ledere? 

Den missionsorienterede tilgang er et nyt paradigme for værdiskabelse i et økosystem. Et paradigme, der gør, at man tænker strategi, ledelse og organisering anderledes. Herigennem lykkes man med at udvikle og innovere sammen, så økosystemet kan skabe værdi på et andet niveau.  

Til dette webinar vil både Partner Claus Bjørn Billehøj og Seniorkonsulent Lotte Holm Petersen fra Mobilize gennemgå hvad værdiskabelse, missionsorientering og økosystemer i organisatorisk forstand er for en størrelse. Efterfølgende vil du som leder være bedre klædt på til at gå strategisk til værks, når det handler om din organisations rolle i samspil med andre. 

Om webinaret

Hvornår:

Onsdag d. 2. November Kl. 15:00 - 16:00

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

Mobilize Strategy Consulting

Målgruppe:

Offentlige chefer

Tilmelding: