Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd

Fem kommunale chefforeninger og KL præsenterer et oplæg om, hvor kommunernes ledelse skal fokusere i den kommende periode.

Fem kommunale chefforeninger og KL præsenterer et oplæg om, hvor kommunernes ledelse skal fokusere i den kommende periode.

Demografisk pres, øgede forventninger fra borgerne og rekrutteringsudfordringer skærper kun behovet for, at blikket er rettet mod kvalitet og værdi for borgerne. Også når økonomien er stram. Udfordringer er mange, og de kalder på ledelsesmæssige svar og retning.  

Det kommer chefforeningerne og KL med et bud på i et nyt oplæg om, hvordan kommunerne skal udvikle ledelseskæden, når regler og detailstyring skal fylde mindre, og ledelse skal fylde mere:

  • Hele ledelseskæden skal fokusere mere mod driften, kvaliteten og værdien for borgerne
  • Der skal skrues op for helhedsløsninger for borgerne
  • Den faglige ledelse skal styrkes
  • Og civilsamfundet skal inddrages mere i løsningerne.

Oplægget sætter også retning for frisættelsesdebatten. Både staten og kommunerne skal deregulere for at skabe mere kvalitet og værdi for borgerne, men frisættelse må ikke legitimere privatpraktiserende adfærd hos medarbejdere og ledere. Løsningerne på de mange udfordringer kræver i stedet stærke og forpligtende faglige fællesskaber.

Oplægget er udarbejdet af Kommunaldirektørforeningen, Kommunale Velfærdschefer, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunalteknisk Chefforening, Økonomidirektørforeningen og KL, og det kommer med anbefalinger om kommunernes ledelse og styring.

Om webinaret

Hvornår:

Onsdag d. 1. November Kl. 15:00 - 16:00

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

KL og chefforeningerne

Pris:

Gratis

Tilmelding: