Lederskabets paradokser

”Jeg bliver trukket i fra både højre og venstre.”

”Jeg skal være visionær, men også realistisk.”

”Jeg skal udfordre, men også støtte.”

”Vi skal spare og samtidig levere endnu bedre kvalitet.”

”DET ER UMULIGT”

Meget organisatorisk kompleksitet viser sig i helt konkrete paradoksale krydspres, hvor ledere bliver udspændt mellem modsatrettede dagsordner og hensyn. Det er derfor en afgørende evne hos ledere, at de formår at navigere klogt gennem lederskabets paradokser.

Program

  • Hvordan kan vi forstå ledelse som en paradoksal opgave?
  • Tre forholdemåder, når ledere skal finde vej gennem paradokser.
  • Vippebrætsmodellen som konkret redskab til at balancere og positionere sig i organisationens paradoksale hensyn.

Dit udbytte som deltager

  • Lær at skabe accept og mening i de paradoksale krav – både for dig selv og for medarbejderne.
  • Bliv bedre til at tænke i ”både-og”, og skab mere kreative og fyldestgørende løsninger.
  • Få indsigt i at vægte og positionere dig og din organisation i paradoksets modsatrettede krav.

Tilmeld dig dette webinar, og få konkrete anbefalinger til, hvordan du som offentlig leder kan arbejde med lederskabets paradokser.

Om webinaret

Hvornår:

Tirsdag d. 31. Oktober Kl. 14:00 - 14:30

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

Clavis Erhvervspsykologi

Tilmelding: