Arbejdsmiljø som den nye kampplads? Aldrig har ledelsen af arbejdsmiljøarbejdet været vigtigere!

Ifølge A4 Arbejdsliv vil arbejdsmiljøområdet i de kommende år komme til at udgøre en kampplads for reformer ift. arbejdsmiljøområdet.

Regeringens politiske målsætninger om investeringer i sygefravær og fastholdelse af flere i job medføre et behov for styrket samarbejde lokalt på arbejdspladserne for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø, både på kort og på langt sigt. Samtidig står alle arbejdspladser overfor at styrke indsatsen ift. den politiske aftale om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og de nye nationale og brancherettede arbejdsmiljømål.

Kort sagt - der vil de kommende år være et meget stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø fra såvel regeringens side, Arbejdstilsynets side og de faglige organisationers side.

Men hvilke opgave giver dette lederne på de statslige arbejdspladser?

Og hvordan samarbejder lederne med de tillidsvalgte i henholdsvis arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalgene omkring disse emner, så samarbejdet bidrager til at skabe værdi ift. udviklingen af arbejdspladsen og dermed til at løfte en central samfundsmæssig opgave?

Videnscafeen vil tage udgangspunkt i temaer, der er relevante for deltagerne. Det kan f.eks. være arbejdsrelateret stress, trivsel, krænkende handlinger, herunder seksuel chikane, mobning, digitale chikane, hybrid arbejdspladser.

Videnscaféen giver mulighed for refleksion, erfaringsudveksling og netværk.

På videnscaféen vil du møde chefkonsulent Birthe Oest Larsen og chefkonsulent Pia Lassen, der repræsenterer staten som arbejdsgiver ift. henholdsvis arbejdsmiljø- og samarbejdsområdet.

Videnscaféen faciliteres af udviklingskonsulent Inger-Marie Wiegman, Team Arbejdsliv.

Om arrangementet

Hvornår:

Torsdag d. 4. November Kl. 09:30 - 11:30

Hvor:

Landgreven 4, 1301 København K

Arrangør:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Pris:

Gratis

Målgruppe:

statslige ledere, der indgår i samarbejdsudvalg og/eller arbejdsmiljø-organisationen

Tilmelding: