Ledelse af komplekse problemer

Webinaret sætter fokus på, hvordan offentlige ledere kan forstå og håndtere store komplekse problemer (som f.eks. mistrivsel blandt unge, svære sociale problemer og ulighed i sundhed), der ikke har entydige løsninger og årsager, og som udfolder sig på tværs af sektorer og organisationer.

Mads Leth Jakobsen, lektor og vicecenterleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse vil præsentere forskningsviden om ledelse af komplekse problemer. Det handler blandet andet om at skabe fælles forståelser af problemerne, om nysgerrighed og om at lære. Det skal ydermere udfolde sig i en kontekst med politisk konkurrence og store forventninger fra borgerne. Denne viden vil herefter blive perspektiveret og diskuteret i en samtale med Kommunaldirektør i Viborg Kommune, Lasse Jakobsen. Lasse har stor erfaring med ledelse af komplekse problemer inden for rammerne af Viborg Kommunes sammenhængsmodel

Webinaret afsluttes med en række refleksionsspørgsmål, der kan danne baggrund for en dialog om ledelse af komplekse problemer.

Om webinaret

Hvornår:

Tirsdag d. 31. Oktober Kl. 08:30 - 09:00

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Tilmelding: