Koblingskompetencer - når offentlige organisationer skal lykkes fremover

Der er måske glemt en helt afgørende faktor, når kommuner og regioner forsøger at lave tværgående løsninger: de kompetencer, som skal til, for at kunne arbejde grænsekrydsende. Både hos medarbejdere og ledere. De skal først udvikles.

Koblingskompetencer er et bud på en sådan ny måde at bygge bro mellem monofaglige og tværfaglige arbejdsmåder og få lavet mere sømløse og forpligtende samarbejder mellem afdelinger, organisationer og sektorer. Enkelte kommuner er startet på et sådant arbejde. Med en ny hovedlov bliver det fremover til et krav til alle kommuner om at kvalificere til og bruge koblingskompetencer.

Der introduceres til begrebet koblingskompetencer, elementer heri, og hvad det er for kvalificerings-, refleksions- og samtaleredskaber, der kan bruges. Det drøftes, hvordan man kan starte et sådant arbejde op, og hvilke snubletråde, der kan være. Endelig vil de særlige ledelsesopgaver i arbejdet blive trukket frem.

Formen vil være oplæg og efterfølgende dialog med deltagerne.

Deltagere fra UCN act2learn: Områdeleder Ane Davidsen, Forskningsansvarlig Henning Jørgensen samt Ledelses- og organisationskonsulenterne Lars Nørlev og Ole Madsen

Om webinaret

Hvornår:

Torsdag d. 3. November Kl. 12:00 - 13:00

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

UCN act2learn

Pris:

gratis

Målgruppe:

Offentlige ledere og chefer

Tilmelding: