Kan vi lede os ud af arbejdskraftsmanglen med nye løsninger?

I takt med den demografiske udvikling og nye behov er manglen på kvalificeret arbejdskraft blevet en brændende platform for det offentlige nu og i de kommende år.

Vi har hidtil primært fokuseret på velkendte områder som rekruttering, fastholdelse, omdømme og kompetenceudvikling. Men i de kommende år vil mere radikale skridt blive nødvendige. De eksisterende værktøjer fører primært til, at arbejdskraft rykker rundt i den offentlige sektor i stedet for at bringe flere mulige medarbejdere i spil, og dermed øge det samlede udbud af arbejdskraft.

Så hvordan kan offentlige ledere arbejde aktivt med at gå nye veje for at kunne løfte opgaverne? Og hvilke ledelsesmæssige krav stiller det til dem?

Til debatmødet sætter vi fokus på tre mere grundlæggende strategier, som sigter mod at øge udbud og reducere efterspørgsel af arbejdskraft inden for velfærd, service og administration.

  • Nye generationer – Der er mange ”generationer” på det offentlige arbejdsmarked med forskellige perspektiver på, hvad et godt liv, og herunder arbejdsliv, er. Vi ser på, hvad det ledelsesmæssigt kræver at skabe rummelige arbejdspladser med plads til alle generationer - inklusive de helt unge.
  • Digital transformation – Vi har arbejdet med digitalisering og velfærdsteknologi i en lang periode, men der er behov for at der opleves en reel produktivitetsforøgelse. Hvilke ledelsesmæssige krav stiller det?
  • Nye typer arbejdskraft – Indenlandsk og udenlandsk, og med og uden fagprofessionelle kompetencer. Vi ser på, hvad det kræver ledelsesmæssigt at lede i langt større diversitet, samt at organisere arbejdet på nye måder, så der kan frigøres tid hos de fagprofessionelle

Der er begyndende erfaringer på alle tre områder. På debatmødet vil nogle af disse blive belyst gennem oplæg og cases. De forskellige fagprofessionelle, ledelsesmæssige og etiske dilemmaer ved de tre radikale strategier drøftes ud fra konkrete eksempler.

Det foreløbige program ser ud som følger og opdateres løbende:

13.00 Velkomst ved en repræsentant for Forum

13.10 Transformation af sundhedsvæsenet ved Pernille Blach Hansen, Regionsdirektør i Region Midtjylland

13.30 Et kig ind i Fremtiden ved Herle Klifoth, Chef for Sundhed og Rehabilitering i Gladsaxe kommune

13.50 Seks pitches om perspektiver på medarbejdermangel

  • Kommunaldirektør Torben Kjærgaard, Frederikssund Kommune om Sprint-metoden og nytænkning af vagtplaner
  • Chefrådgiver Peter Ahlmann Petersen, Odense Kommune, om robotten Sue som visitator
  • Professor MSO Asmus Leth Olsen, Københavns Universitet, om hvordan vi får etniske minoriteter til at rette blikket mod jobs i den offentlige sektor
  • Chefjordemoder Dorte Dahl, Hvidovre og Amager Hospital om imødekommelse af unge medarbejderes fleksibilitetsønske
  • Direktør Tove Hviid, Københavns Professionshøjskole, om modulopbygget videreudannelse af ikke-læreruddannede
  • En case fra Skatteministeriet om rekruttering og oplæring af medarbejdere uden sædvanlige kompetencer

14.40 Pause

15.00 Seks samtalegrupper med hver af de seks pitchere

15.45 Afslutning med Pernille Blach Hansen og Herle Klifoth

16.00 En drink i Universitetets forhal

Om arrangementet

Hvornår:

Fredag d. 4. November Kl. 13:00 - 16:00

Hvor:

Københavns Universitet hovedbygning, Frue Plads, 1168 København K

Arrangør:

Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse

Pris:

kr. 562,50

Målgruppe:

Offentlige ledere

Tilmelding: