Innovationscafé: Innovationsledelse anno 2021 – hvorfor og hvordan?

Hvad er innovationsledelse anno 2021, hvorfor er det nødvendigt at genbesøge innovationsledelse, og hvor kan vi finde inspiration til at udøve aktuel innovationsledelse?

De spørgsmål udforsker Center for Offentlig Innovation sammen med Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune, Anne Vest Hansen, leder af Center for Innovation i Aarhus Kommune (CFIA) og Jacob Brix, lektor Ph.d. ved Institut for Kultur & Læring, Aalborg Universitet

Klimaforandringer, den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge, unges udenforskab og mentale trivsel er problemstillinger, der længe har kaldt på mere radikalt innovative løsninger. At finde vejen til mere radikale innovative løsninger kræver både nogle andre innovationsgreb, men også i høj grad nye former for ledelse af innovation.

Behov for systeminnovation, mission-orientereret innovation og et stærkere fokus på strategisk innovationsledelse italesættes fra forskere og praktikere som nogle af de greb, vi har brug for i innovationsledelse anno 2021. Senest introducerer det nye fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøj også innovationsledelse som et særskilt tema.

På den virtuelle innovationscafé om Innovationsledelse anno 2021, søger vi bl.a. svar på:

  • Hvad er innovationsledelse anno 2021?
    • Hvad er vigtige opmærksomhedspunkter og ledelseshandlinger?
    • Hvilke udfordringer står vi stadig med?
    • Hvor kan finde inspiration til svar?

Du kan møde:

  • Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune. Hun har ’lagt kommune til’ udvikling af den fællesoffentlige ledelsesevaluering, eksperimenterer løbende med nye ledelsesformer, og har en mere end én finger på pulsen hvad angår den kommunalpolitiske ledelse også af de større og komplekse dagsordner.
  • Anne Vest Hansen, leder af Center for Innovation i Aarhus Kommune (CFIA). Her har hun de nuværende systemer og ledelsesstrukturer tæt inde på livet, og erfaringer med deres besvær med at løse aktuelle samfundsudfordringer. Hun er optaget af at gentænke systemerne, og nysgerrig på hvordan missionsorienteret innovation og systeminnovation kan foldes ud.
  • Jacob Brix, lektor, Ph.d. ved Institut for Kultur & Læring, Aalborg Universitet. Han forsker i organisatorisk læring og innovationsledelse og har senest udgivet en bog om strategisk innovationsledelse i offentlige og private organisationer.

Om webinaret

Hvornår:

Mandag d. 1. November Kl. 09:00 - 10:00

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

Center for Offentlig innovation

Pris:

Gratis

Målgruppe:

Alle medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, der er interesserede i offentlig innovationsledelse.

Tilmelding: