Hybrid ledelse

– når fleksibilitet spænder ben for samarbejdet

Fleksibilitet er blevet et nøgleord i beskrivelsen af den attraktive arbejdsplads. Og særligt inden for sektorer, hvor det er svært at tiltrække – og fastholde – de bedste medarbejdere til jobbet. Det stiller nye krav til ledelsen, og det kalder på mere hybrid ledelse, når der skal skabes sammenhængskraft og godt samarbejde på tværs af tid og sted.

Er du som leder optaget af, hvordan man balancerer de individuelle ønsker og behov for fleksibilitet med samarbejde og arbejdsfællesskab? På dette webinar tager Trille Frodelund Lykke og Ida Gamborg afsæt i pointer fra deres bog ”Hybrid Ledelse – samarbejde på tværs af tid og sted”, og giver indblik i nogle af fleksibilitetens dilemmaer. For det er ikke altid uproblematisk, når et arbejdsfællesskab skal lykkes med at koordinere og samarbejde omkring opgaveløsningen under mere fleksible rammer.

De udfordrer tanken om, at man kan aftale faste rammer for fleksibiliteten på arbejdspladsen, fordi det ofte kommer til at ske på individets præmisser, og uden rum til at navigere i de skiftende behov omkring opgaveløsningen. De præsenterer på webinaret en kompas-model, der kan hjælpe dig som leder med at navigere i spændingsfeltet mellem krav til kvalitet i opgaveløsningen, samarbejdsfladerne på tværs, arbejdsfællesskabet og de individuelle behov.

Samlet set ønsker vi på webinaret at inspirere dig som leder til at bedrive god hybrid ledelse i en tid, hvor ønsket om fleksibilitet ofte medfører øget kompleksitet i ledelsesopgaven.

Webinaret afholdes af Trille Frodelund Lykke og Ida Gamborg fra New Stories.

Om webinaret

Hvornår:

Fredag d. 3. November Kl. 09:00 - 09:30

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

New Stories

Tilmelding: