Fyraftens-seminar: Ledelse mellem hensyn og dilemmaer

Fyraftens-seminar i anledning af Ledelsesugen

Ledelse handle om at skabe retning og få ting til at ske i fællesskab. Men vilje og den rette indstilling er ikke nok. Ledelse skal også navigere imellem lige vigtige hensyn og finde kompromiser. Fyraftensseminaret inviterer til møde med organisations- og ledelsesforskere, som stiller skarpt på de balancegange, ledelse også handler om. På baggrund af samtaler med og analyser af danske ledere og ledelsesprojekter i offentlige organisationer og private virksomheder, give de smagsprøver på nye forskningsresultater og lægger op til debat om ledelse mellem hensyn og dilemmaer.

Velkomst ved institutleder Signe Vikkelsø
”Offentlig strategisk ledelse i en post COVID 19 kontekst”  Professor MSO Anne Reff Pedersen & Professor Carsten Greve.
”Hvordan lederens autoritet dannes – og kan svækkes af ambitionen om strategisk ledelse”  
Lektor Morten Knudsen
”Hvorfor ledelsesideer ikke forandrer organisationers praksis”
 Lektor Susanne Boch Waldorff
 
 ”Mellemlederens ledelsesdilemmaer”
 Lektor Frans Bevort og Professor MSO Signe Vikkelsø
”Biasbevidst ledelse”
 Professor MSO Sara Louise Muhr
 ”Ansvar og skyld i ledelse”
Lektor Camilla Sløk
Afrunding

Om arrangementet

Hvornår:

Tirsdag d. 2. November Kl. 15:20 - 18:00

Hvor:

Solbjerg Plads SPs14

Arrangør:

Et CBS-arrangement i samarbejde mellem Institut for Organisation, CBS Leadership Blue Ribbon og Master of Public Governance

Pris:

Gratis

Målgruppe:

Alle ledere i den offentlige sektor og HR

Tilmelding: