Få ledere skifter job mellem stat, region og kommune – hvorfor og hvad risikerer den offentlige sektor at gå glip af?

Er det lederne selv, der er tilbageholdne med at skifte sektor? Eller er det staten, regionerne og kommunerne, der rekrutterer konservativt og dermed går glip af den potentielle merværdi, som ledere fra en anden sektor kan tilføre?

Det vil vi drøfte på webinaret, hvor deltagerne vil møde:

  • Marie Louise Refsgaard, vicedirektør i Socialstyrelsen og formand for Taskforcen om ledermobilitet nedsat af staten, KL og Danske Regioner. Marie Louise Refsgaard har en baggrund som leder i Gladsaxe Kommune og fra den private sektor som manager i Rambøll.
  • Jesper Fisker, Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og medlem af Taskforcen om ledermobilitet. Jesper Fisker er tidligere topleder i statslig regi, hvor han var departementschef i Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Ministerium for Børn og Unge. Han har yderligere besiddet flere lederstillinger i den kommunale sektor herunder som kommunaldirektør i Hillerød Kommune.
  • Tina Overgaard, partner i rekrutteringshuset Genitor med en mangeårige erfaring med rekrutterering af offentlige ledere. Genitor har afgivet et mobilitetsløfte, der forpligter dem på at præsentere deres kunder for kandidater, der kommer fra en anden sektor, når de medvirker ved chefrekrutteringer.

Webinaret vil være en blanding af oplæg og drøftelser, hvor deltagerne får mulighed for at erfaringsudveksle og bidrage med input på, hvad der skal til for at øge ledernes mobilitet på tværs af den offentlige sektor.

Taskforcen om ledermobilitet er nedsat af staten, KL og Danske Regioner under det Nationale Partnerskab om Ledelse og Kompetencer.  Du kan læse mere om taskforcens opgave og sammensætning her: Ledermobilitet mellem sektorer | Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (medst.dk)

Hvis du ønsker at tilmelde dig webinarret så send en mail til anrvi@medst.dk

Om webinaret

Hvornår:

Fredag d. 5. November Kl. 11:00 - 12:15

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Pris:

Gratis

Målgruppe:

Alle ledere i den offentlige sektor og HR