Flere kvinder i ledelse – ny lovgivning

Danmark sakker bagud på verdensplan og er nu nr. 102, når vi ser på andelen af kvindelige ledere.

På den baggrund har regeringen vedtaget ny lovgivning, der skal styrke arbejdet med at fremme flere kvinder i ledelse på alle niveauer. Som noget nyt er hele den offentlige sektor inkluderet.

Der skal sættes måltal for de tre øverste ledelseslag, udarbejdes politik for at fremme andelen af kvinder, afrapporteres og resultaterne offentliggøres. Lovgivningen trådte i kraft 1. januar 2023.

Dette webinar vil uddybe, hvad reglerne betyder og give deltagerne viden om, hvordan man kan gribe arbejdet effektivt an, så man sikrer resultater. Webinaret henvender sig både til topledere, HR og ledere, da alle tre grupper er vigtige for at sikre både fremdrift og succes.

Få konkrete svar på, hvordan man lægger strategi, sætter mål, udarbejder politik og ikke mindst handlingsplan. Desuden vil der være en gennemgang af, hvilke temaer man bør arbejde med internt i organisationen, så man kan skabe reel forandring. 

Webinaret afholdes af cand.jur. Charlotte Kirkegaard, der har arbejdet professionelt med køn, ledelse og organisation i +20 år internationalt og nationalt. Hun gennemførte bl.a. den kvalitative del af erhvervsstyrelsens evaluering af lovgivningen om køn og ledelse i den private sektor og er forfatter til bogen "Vi har jo døtre, der følger efter os - Sådan får vi flere kvinder i ledelse", der er udkommet på Djøf Forlag.

Om webinaret

Hvornår:

Tirsdag d. 31. Oktober Kl. 12:00 - 13:00

Hvor:

Virtuelt

Arrangør:

DEI for change

Tilmelding: