Forfatter: Stine

Af direktør Kasper Kyed, Styrelsen for International Rekruttering og Integration Hvorfor er driftsledelse vigtig?Af de fire klassiske ledelsesdiscipliner: Faglig ledelse, personaleledelse, driftsledelse og strategisk ledelse har driftsledelse ofte været den oversete disciplin. Særligt øverst i ledelseshierarkiet. Det er en skam. For fundamentet for at lykkes som offentlig organisation er først og fremmest at have styr på sin butik.

Hjemrejsestyrelsen startede som en helt ny administrativ myndighed sit arbejde pr. 1. august 2020. Vores kerneopgave er at tage sig af alle asylansøgere, der har modtaget et afslag på asyl i det danske asylsystem og tale hjemrejserådgivning med dem, men i det hele taget er vores opgave at sørge for en fast hånd i ryggen på alle udlændinge, som skal rejse hjem. Hvilken ledelsesstil skal være den dominerende her? Foreløbig har vi to mantraer: Fuld fokus på driftsledelse. Fuld fokus på forandringsledelse.

At arbejde fysisk på distancen er jo ikke noget, der er ukendt for os. For en leder i Udlændingestyrelsen er distanceledelse en grundlæggende forudsætning, fordi vi er en styrelse på flere geografiske lokationer. Men også fordi vores arbejdsopgaver fra tid til anden gør, at medarbejderne arbejder langt fra kontoret, teamet og chefen – f.eks. hvis man er udsendt som en del af Danmarks bidrag til EASO, er på fact finding mission eller skal afvikle en asylsamtale i et jysk arresthus.